Your page is at language that doesn't correspond site locale. We recomend to change site languageUkrainian

Методичні матеріали

Навчальні плани ви можете подивитись у розділі "Навчальні плани", в офіційному каталозі завантажень і в бібліотеці можна знайти відсортовані матеріали. Свіжі матеріали викладаються у форумі.

Освітні програми спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали

Силабуси дисциплін спеціальності 105 Прикладної фізики та наноматеріали

Увага! Остання інформація про дистанційну освіту протягом карантину у новині Методичні матеріали дистанційного навчання

 

Загальна фізика

Механіка

Термодинаміка та молекулярна фізика

Електродинаміка

Оптика

Атомна фізика

Ядерна фізика

Фізика - 3 (Хвилі, квантова фізика, будова матерії)

 

Теоретична фізика

Класична механіка

Теорія поля

Квантова механіка

Фізика твердого тіла

 

Спец. предмети

Математичне моделювання фізичних процесів та прикладні програми

Статистична радіофизика та оптика

Оптоелектроніка

Симетрія в фізиці

Рентгенівські методи дослідження

Нелінійна оптика

Вступ до спеціальності

Квантова електроніка

Фізика та хімія поверхні

Основи загальної біології та біохімії

Локальні методи досліджень

Нові матеріали та речовини

Квантова хімія

Технологія та застосування наноструктур

Біофізика мембранних структур

Біохімія клітинних процесів

Числові методи

Інфрачервона електроніка

Біофізика синаптичної передачі