Квантова хімія

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Викладає - Кондаков В.О. (лекції)

В зв'язку із пандемією COVID-2019 заняття Кондакова В.О. до закінчення карантину будуть проводиться за розкладом в дистанційному режимі за такою схемою:

  • Зв'язок зі студентами 5-го курсу (ФФ-91мн) з предмету "Квантова хімія" за email

 

Література з дисципліни, наявна в фондах науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка

  • Квантова хімія : підручник / П.Є. Стрижак ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. - 457, [1] c. : іл. (3 примірника)
  • Квантова хімія : підручник для студ. хімічн. спец. вищ. навч. закл. / В.К. Яцимирський, А.В. Яцимирський ; КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2009. - 479 с. (3 примірники)
  • Квантова хімія : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Слєта, В. В. Іванов. - Харків : Гімназія, 2008. - 443 с. (52 примірники)
  • Квантова механіка та квантова хімія : Навч. посіб. до практичних занять/ Укл. В.В. Нечипорук, А.О. Федоров, І.В. Берлади та ін. ; Чернівецький нац. ун-т. - Чернівці : Рута, 2005. - 76 с. (1 примірник)