Язык страницы не соответствует языку сайта. Рекомендуем изменить язык сайтаUkrainian

Локальні методи досліджень

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Метою дисципліни є ознайомлення з основними сучасними підходами щодо: застосування комплексних класичних фізичних методів дослідження матеріалів та продукції наноелектроніки, тощо для забезпечення (завдяки системного аналізу процесів) прогнозуючого синтезу матеріалів, оволодіння основними методами кількісної та якісної оцінки поверхні матеріалу, його пошарового фазового та елементного складу в залежності від зовнішнього фізико-хімічного впливу, у тому числі під час синтезу покриттів на підлозі, а також давати пояснення сучасної термі­нології фізичної лексики.

Викладає - Загородній В.В. (лекції)

В зв'язку із пандемією COVID-2019 заняття Загороднього В.В. до закінчення карантину будуть проводиться за розкладом в дистанційному режимі за такою схемою:

  • Зв'язок зі студентами 5-го курсу (ФФ-91мн) з предмету "Локальні методи досліджень" за email

Навчальні матеріали

  • Локальні методи досліджень. Загородній В.В. Підручник. Електронні текстові дані (1 файл: 6,23 Мбайт). – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 323с .– Доступ:http://ela.kpi.ua/handle/123456789/28054