Нелінійна оптика

Методичні матеріали

Інформація для студентів спеціальності


Групи ФФ

Викладає - Стронський О.В. (лекції)

Навчальні матеріали

 

Література з дисципліни, наявна в фондах науково-технічної бібліотеки ім. Денисенка

  • Експериментальна лазерна фізика : підручник для студ. вищих навч. закл. / В.І. Григорук, А.І. Іванісік, П.А. Коротков. - Київ : [ВІПОЛ], 2004. - 300 с. (1 примірник)
  • Основи фізики лазерів. Лазери для термічних технологій / В.П. Гаращук ; НАНУ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. - Київ : ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2005. - 244 с. (1 примірник)
  • Експериментальна лазерна оптика : підручник для студ. вищих навч. закладів / В. І. Григорук, А. І. Іванісік, П. А. Коротков ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2007. - 383 с. (2 примірники)
  • Лазерна спектроскопія : навчальний посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; Міністерство освіти і науки України, Київський Національний університет імені Тараса Шевченка. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2017. - 263 сторінки : рисунки. (2 примірники)
  • Основи фізики лазерів. Лазери для термічних технологій / В.П. Гаращук ; НАНУ, Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона. - Київ : ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 2005. - 244 с. (14 примірників)
  • Взаємозв'язок поляризаційних і кореляційних властивостей оптичних полів : монографія / К.Ю. Зенкова ; Міністерство освіти і науки України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. - 166 с. : іл. (1 примірник)
  • Загальна фізика у прикладах, запитаннях і відповідях. Оптика : навч. посіб. для студ. фізичних спец. ун-тів / [В. Ф. Коваленко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2012. - 447 с. (4 примірники)
  • Загальний курс фізики : Т. 3. Оптика. Квантова фізика / у 3-х т. : навч. посіб. для студ. вищ. техніч. і пед. закл. освіти. І. М. Кучерук, І. Т. Горбачук ; за ред І. М. Кучерука. - Київ : Техніка, 1999. - 520 с. (1350 примірники)