UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Главная Кафедра Учёба Наука Форум Download Новости Карта>
Разделы

Высокие физические технологии

Физика живых систем

Базовые институты

Магистратура

Бакалаврат "прикладна фізика" з першого по восьмий семестр включає фундаментальну підготовку з фізики, математики, інформатики, дисципліни професiйної та практичної, гуманiтарної та соцiально-економiчної підготовки, а також ряд дисциплін спеціалізації, який дає можливість випускникам-бакалаврам працювати в установах обраного профілю або продовжити поглиблене Учёба в магістратурі за одним з двох напрямків магістерської підготовки: Логічна схема зв`язків викладання предметів :PDF-файл (71.6 Кб) (Як відкрити дивись тут)

Високі фізичні технології

Розвиток високих фізичних технологій є актуальним для всіх провідних держав світу з огляду на високі дивіденди і фінансову віддачу капіталовкладень, що характерні для всіх високотехнологічних галузей промисловості (так званого Hi-Tech бізнесу). Тому природно, що стратегічним напрямком розвитку України вибрано саме цей напрямок. В свою чергу, успішний розвиток ринку високих технологій залежить від професійного рівня фахівців, які на ньому працюють. Підготовка таких фахівців, спроможних конкурувати на міжнародному ринку праці є актуальною задачею. Досконала базова підготовка студентів, яка характерна для спеціалізацій кафедри, дозволяє студентам, що обирають "високі фізичні технології" отримати фахові знання для вирішення принципових, фундаментальних проблем фізики у галузях:
 • мікроелектроніки, нанотехнологій, нанооптики, фотоніки, проблем конструювання фотонних кристалів (оптичних комп'ютерів), нанозбирачів та самозбирачів атомних структур, волоконної оптики, теплобачення;
 • фізичних основ інформаційних технологій, зокрема реєстрації, обробки, збереження та передачі інформації, розробки теоретичної та технологічної бази для створення квантового комп'ютера;
 • найсучаснішого матеріалознавства - дизайну та досліджень матеріалів з унікальними властивостями: так званих smart або "мислячих" матеріалів, матеріалів з пам'яттю форми, knowledge-based багатофункціональних матеріалів, синтезу високотемпературних надпровідників, фулеренів С60 та фулеренових з'єднань, композитів, квазикристалів із "забороненою" симетрією, нанокристалічних та аморфних матеріалів, монокристалів для волоконної оптики, програмних продуктів для комп'ютерного дизайну нових матеріалів тощо;
 • розробки і впровадження біосумісних матеріалів для імплантатів, штучних клапанів серця, судин, фільтрів тощо;
 • нетрадиційної та екологічно чистої енергетики;
 • розробки та впровадження новітніх міні-енергетичних систем замкненого типу на основі сучасних досягнень у високих фізичних технологіях.
Назва дисципліни спеціалізації Хто викладає Кількість годин
Симетрія в фізиці Доц. Загородній В.В. 90
Рентгеновські методи дослідження Доц. Загородній В.В. 72
Квантова електронiка Проф. Сторонський О.В. 108
Оптоелектроніка Доц. Іванова В.В. 108

Підготовка магістрів за напрямком ВФТ здійснюється з викладанням на 5 і 6 курсах наступних дисциплін спеціалізації
Фiзика та хiмiя поверхнi Проф. Сторонський О.В. 90
Інтегральна і волоконна оптика Проф. Сторонський О.В. 108
Інфрочервона електроніка Проф. Сизов Ф.Ф. 72
Фізичне матеріалознавство Проф. Поплавко Ю.М. 72
Фiзика невпорядкованих систем Доц. Дімітрієв О.П. 90

Фізика живих систем

займає особливе місце серед природничих наук. Ця галузь розвивається найбільш динамічними темпами. Вже зараз за темпами розвитку біотехнології істотно випереджають інформаційні технології. Розміри капіталовкладень в цей бізнес зростають в геометричній прогресії. На думку лауреата Нобелевської премії Ж.І. Алферова ХХІ століття стане століттям біотехнологій. Тому, попит на фахівців-біофізиків постійно зростає в усьому світі. Фахівці за цією спеціалізацією будуть працювати над проблемами, що виникають на стику фізики і біології, живої та неживої матерії. Серед них:
 • дослідження фундаментальних законів самоорганізації та функціювання живих систем;
 • вивчення на молекулярному рівні властивостей нервової системи, що відповідають за пам'ять, здібність до Учёба та аналітичні властивості мозку людини;
 • розв'язання проблем штучного інтелекту;
 • інтеграції біологічних та небіологічних систем для створення інтелектуальних мікросистем медичної діагностики.
Назва дисципліни спеціалізації Хто викладає Кількість годин
Органічна хімія доц. Василькевич О.І. 126
Основи загальної біології та біохімії Проф. Василенко Д. А 90
Основи біофізики Чл.-кор. НАНУ Веселовський М.С. 90
Біофізика складних систем Акад. НАНУ Костюк П.Г. 108

Підготовка магістрів за напрямком ФЖС здійснюється з викладанням на 5 і 6 курсах наступних дисциплін спеціалізації
Основи анатомії і фізіології людини Проф. Лиманський Ю.П. 72
Методи дослідження збудливих мембран Проф. Шуба Я.М. 72
Біохімія клітинних процесів Проф. Малишева М.К. 72
Біофізика синаптичної передачі Проф. Федулова С.А. 72
Біофізика мембранних структур Акад. Магура І.С. 72
Молекулярна фізіологія Проф. Костюк О.П. 72

Базовою установою з підготовки спеціалістів за напрямком "Фізика живих систем" є Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Базові установи та партнери:

 • Інститут відновлюваних джерел енергії НАН України
 • Інститут електродинаміки НАН України
 • Інститут космічних досліджень НКА та НАН України
 • Інститут магнетизму НАН України
 • Інститут матеріалознавства НАН України
 • Інститут металлофізики НАН України
 • Інститут молекулярної біології та генетики НАН України
 • Інститут надтвердих матеріалів НАН України
 • Інститут проблем реєстрації інформації НАН України
 • Інститут теоретичної фізики НАН України
 • Інститут теплофізики НАН України
 • Інститут фармакології та токсикології АМН України
 • Інститут фізики НАН України
 • Інститут фізики напівпровідників НАН України
 • Інститут фізіології НАН України
 • Інститут ядерних досліджень НАН України
Перевод
Статус:в процессе
Проверка:не выполнена
Последнее обновление25.08.2009 : 01.51
Версия 1 β