UA RU EN
Фізико-технічний інститут
Кафедра Прикладної фізики
<Головна Кафедра Навчання Наука Форум Download Новини Мапа>

Кривенко-Еметов Ярослав Дмитрович,

Сторінка в системі Intellect.kpi.ua

Ст. викладач кафедри "Прикладної фізики"
Кривенко-Еметов Я. Д. закінчив кафедру теоретичної фізики Київського університету ім. Тараса Шевченка у 1995 році. Дипломну роботу під назвою "Полюса Редже в зіткненні елементарних частинок при високих енергіях" виконав у відділі фізики високих Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова. Там же вчився в аспірантурі за спеціалізацією ядерна фізика та фізика високих енергій. Після закінчення аспірантури був прийнятий на кафедру прикладної фізики НТУУ "КПІ" спочатку на посаду асистента, а потім старшого старшого викладача. Також працює у відділі теорії ядра ІЯД НАНУ. Працює над дисертацією.

Наукові інтереси

пов'язані з дослідженням рівняння стану ядерної матерії, а також застосуванням квантової хромодинаміки та квантової електродинаміки до деяких процесів розсіяння . Наукові роботи здебільшого присвячені розрахункам густини станів ядер, фазових діаграм рівноваги нагрітої ядерної матерії, розрахунку процесів розсіяння легких ядер в рамках квантової хромодинаміки. Зазначені результати викладено в 4 публікації, що доповідалися на міжнародних конференціях, конференціях ІЯД, семінарах відділу теорії ядра.

На поточний момент підготовлені і викладаються такі дисципліни:


 • Атомна фізика (практика, лабораторні роботи)
 • Квантова механіка (практика)
 • Ядерна фізика ( практика )
 • Електрика та магнетизм (лабораторні )

Методичні матеріали

Список публікацій

 1. Kobushkin A.P. pQCD phenomenology of elastic ed scattering / A.P. Kobushkin, Ya.D. Krivenko-Emetov // Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень - К.: ІЯД НАНУ, 2003. - N 3 (11). - С. 49-73.
 2. Kobushkin A.P. Effect of the coulomb interaction in A(d, p) fragmentation / A.P. Kobushkin, Ya.D. Krivenko-Emetov //Ukrainian Journal of Physics - 2008. - Vol. 53, N 8. - P. 751-756.
 3. Kobushkin A.P. Elastic electron-deuteron scattering beyond one-photon exchange / A.P. Kobushkin, Ya.D. Krivenko-Emetov, S. Dubnicka // Phys. Rev. - 2010. - C 81. - P. 054001-1-11.
 4. M. I. Gorenstein, A. P. Kostyuk and Ya.D. Krivenko "Van der Waals Excluded Volume Model of Multicomponent Hadron Gas" .// J.Phys. G25 (1999) L75-L83// nucl-th/9906068.
 5. Ya.D. Krivenko and E.S.Martynov "Once more on hadronic total cross-sections at high-energies" Prepared for 10th International Workshop on Soft Physics: Strong Interaction at Large Distances (Hadrons 94), Uzhgorod, Ukraine, 7-11 Sep 1994.
 6. Kobushkin A.P. Electron-deuteron elastic scattering beyond one photon exchange / A.P. Kobushkin, Ya.D. Krivenko-Emetov // Актуальні проблеми ядерної фізики та атомної енергетики "NPAE - Kyiv, 2006": I Міжнар. конференція, 29 травня-3 червня 2006 p.: тези доп. - К.: ІЯД НАНУ, 2006. - С. 114.
 7. Kobushkin A.P. The elastic electron-deuteron elastic scattering beyond one photon exchange / A.P. Kobushkin, Ya.D. Krivenko-Emetov // Релятивистская ядерная физика и квантовая хромодинамика: XVIII Международный Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий, 25-30 сентября 2006 г.: тезисы докл. -Дубна: ОИЯИ, 2006. - С.42.
 8. Kobushkin A.P. The elastic electron-deuteron elastic scattering beyond one photon exchange / A.P. Kobushkin, Ya.D. Krivenko-Emetov // Актуальні проблеми ядерної фізики та атомної енергетики "NPAE - Kyiv, 2010": III Міжнар. конференція, 07 - 12 червня 2010 p.: тези доп.: - К.: ІЯД НАНУ, 2010. - С. 166.
 9. Kobushkin A.P. Two-photon exchange in electron-deuteron elastic scattering / A.P. Kobushkin, Ya.D. Krivenko-Emetov // Релятивистская ядерная физика и квантовая хромодинамика: XX Междун. Балдинский семинар по проблемам физики высоких энергий, 4-9 октябрь 2010 г.: тезисы докл. -Дубна: ОИЯИ, 2010. - С.47.
 10. Kobushkin A.P. Two-photon exchange in electron-deuteron elastic scattering / A.P. Kobushkin, Ya.D. Krivenko-Emetov // Щорічник ІЯД НАНУ 2010 (Annual report KINR - 2010) К.: ІЯД НАНУ , 2011, p.29.
 11. Ya.D. Krivenko and E.S.Martynov "Once more on hadronic total cross-sections at high-energies" Prepared for 10th International Workshop on Soft Physics: Strong Interaction at Large Distances (Hadrons 94), Uzhgorod, Ukraine, 7-11 Sep 1994.
 12. M. I. Gorenstein, A. P. Kostyuk and Ya.D. Krivenko "Van der Waals Excluded Volume Model of Multicomponent Hadron Gas" .// J.Phys. G25 (1999) L75-L83// nucl-th/9906068.
 13. Kobushkin A.P.and Krivenko-Emetov Ya.D. "pQCD phenomenology of elastic ed scattering" //Збірн. Наукових праць ІЯД N3 (11)2003 p 49-73;// Int. Conf. "Fronties in the physics of nucleus" 28 June - 1 July 2005 S-Petersburg. Kobushkin A.P. Krivenko-Emetov Ya.D./ nucl-th/0112009 (December 2001).
 14. Kobushkin A.P. and Krivenko-Emetov Ya.D "Effect of the Coulomb Interaction in A(d, p) Fragmentation. " //Ukrainian Journal of Physics 2008, vol.53, N 8 , p.751-756.// arXiv:0712.11511

27.04.2015