Блог

vso68116
Воронов Сергій Олександрович
0 коментар
0 голос
683 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Доктор технічних наук, професор

Посада: Професор, завідувач кафедри ПФ ФТІ

Кваліфікація: Закінчив Київський політехнічний інститут у 1973 році за спеціальністю: електронні прилади та пристрої, кваліфікація: інженер електронної техніки

Науковий ступінь: доктор технічних наук (1997) за спеціальністю: 05.27.01 – Твердотільна електроніка; 05.27.02 – Вакуумна, плазмова та квантова електроніка. Тема дисертації: “Оптимізація параметрів реверсивних матеріалів, що використовуються для запису, збереження та відображення інформації”.

Вчене звання: професор  по кафедрі прикладної фізики (2004).


Читати далі

ivv59915
Іванова Вікторія Вікторівна
0 коментар
0 голос
834 прочитання

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:

Має 30 публікацій, з них 4 авторські свідоцтва на винаходи та 6 навчально-методичних праць


Читати далі

stanislawbeh
Бех Станіслав Вікторович
0 коментар
0 голос
1370 прочитання

Методична література

Механіка групи ФІ

На youtube каналі stanislawbeh виклав відео розбору задач з механіки.

Додаткові методичні матеріали можна знайти у розділі Методичні матеріали нашого сайту.

Задачі розбираються за збірником Механіка. Закони і задачі. О.В.Кравцов, А.Б.Шевченко, Д.В.Філін та Иродов И.Е. Задачи по общей физике.2002 г..

Кінематика.


Читати далі

vso68116
Воронов Сергій Олександрович
0 коментар
0 голос
730 прочитання

Наука

Публікації

Автор понад 150 наукових праць, 3 навчальних посібників, 42 винаходів.

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат технічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри Прикладної фізики ФТІ

Кваліфікація: Київський політехнічний інститут, 1986 р., спеціальність: оптичне і оптико-електронне приладобудування, кваліфікація: інженер-оптик-конструктор.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1997) за спеціальністю – 05.11.07 - оптичні і оптикоелектронні прилади. Тема  дисертації: “Системи модуляції для пірокамер”.

Вчене звання: доцент кафедри прикладної фізики, (2015).


Читати далі

mge155341
Монастирський Геннадій Євгенович
0 коментар
0 голос
810 прочитання

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:

 

 


Читати далі

ivv59915
Іванова Вікторія Вікторівна
0 коментар
0 голос
673 прочитання

Навчання

Викладаються предмети

  • Оптика (лабораторні, практичні I курс)
  • 3Ф Оптика (практичні І курс)
  • Фізико-технічні аспекти нанотехнологій (Phd)

Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Посада: Старший викладач кафедри Прикладної фізики

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2006 р., магістр з прикладної фізики


Читати далі

bot60533
Богорош Олександр Терентійович
0 коментар
0 голос
711 прочитання

Публікації

Опубліковано з 1967 по 2007 р. близько 600 робіт, в т.ч. 12 монографій та 57 винаходів, деякі з них такі:

Effekt of formation gas-Liquid flow // The Allerton Press Inc.-N.Y.-1972.-P-30.
Способ интенсификации процесса теплообмена // А.С. СССР № 444931, БИ №36, 1972.
Вопросы теории и практики судовых энергетических установок. Владивосток, 1973.-174 с.
Способ интенсификации процесса теплообмена //А.С. СССР № 484930, БИ №12,1974.
Рекристаллизационный сатуратор //А.с.СССР № 490825, БИ № 41, 1975.
Управление процессом массовой кристаллизации синтетических игольчатый кристаллов //ДАН СССР, т.228, №4, 1975, с.928-931.
Рентгенофазовый анализ игольчатых кристаллов в камере типа Гондольфи //Сб. тр. геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, т.129, 1976. С.138-147.
О парагенезисе минералов в промышленных отложениях //Сб.тр. Ин-та кристаллографии им.А.В.Шубникова АН СССР, 1976. С.269-273.
О массовой кристаллизации арагонитовых игл // Известия вузов СССР, 1976, № 1.С. 8-12.
Результаты скоростной киносъемки зарождения и роста монокристаллов сахарозы, кальцита и арагонита, // Известия вузов СССР, 1977, № 6.-С. 120-129.
The Effect of Elastik Vibrations on Monodispersity and Kinettics Crystallization of C12H22O11, CaCO3-A //The Allerton Press J. Program, 1981, Ins.,150; Fifth Avenue, N.Y., 10011, P.49-52.
Кристаллизация. Учебное пособие для студентов вузов, -К., Вища школа, 1982. -200 с.
Kinetics of calcium carbonate growth scale and aqueous Solutions //U.S.Geolog. SURVEY Water Resources Center Division, Denver, Colorado, 80225, American Geophysical Union and American Chemical Society, 1983, 28(12), P.21-26.
Влияние акустических колебаний на механические свойства карбонатов //Прочность материалов...при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения, -К., 1984. С.124-131.
Устройство для определения толщины отложений. //А.С. СССР № 1139954, БИ №6, 1985.
Mass crystallization of formations industry apparatus //Japan 223, Hiyoshi Kohokuku Yokohama, Department of Mechanical Engineering, Keio university. Preparation of paper for JSME (Japan society of mechanical engineers), 1985, 5(3), P.168-172.
Physicochemical study of the composition of scale on sugar production apparatus //Plozk, Poland, Department of Mechanical Engineering, 1985, 11(7), P.8-17.
Способ для кристаллизации веществ. //А.с. СССР № 1152312, БИ №12, 1985.
Принципы построения систем оптимального управления технологическими многофакторными процессами кристаллизации из многокомпонентных растворов //Кибернетика и системный анализ, 1998, №6. С.162-169.
Кристаллизационные волны при росте монокристаллов //Доп. НАНУ, 1999, №12, С.82-90.
Фізико-хімічна інформатика: народження нового наукового напряму //Вісник НАН України, 1999, №10. С.15-24.
Raman scattering of the plasma treated C60 films //Hydrogen materials science and chiemistry of metal hydrides.- Kiev: ADEF-Ukraine, 2001. – P.654-655.
Патент на винахід №50133 А, кл.G01N27/22 “Пристрій для безперервного контролю вологості нафтопродуктів, які транспортуються трубопроводом”. Бюл.№10, 2002.
Le Albarede post-graduate of Laboratory d’Aerothermique //Paris, France, 2004. Р.89-93.
Royzman V.P., Bogorosh O.T. Dynamic characteristics sdentification of aircraft engine. Mechanics // Best regards, Lietuvos, Kaunas, 2005, pp.12.
Bogorosh A., Voropaev G, Yurchenko N. Thermal control of transitional and turbulent boundary layers under centrifugal forces //5th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, September 16-18, 2005, Mallorca, Spain.
Механизмы формирования физико-химических информационных структур //VII российско-украинский семинар «Нанофизика и наноэлектроника». С.-П., 2006.С.10-11.
The guided synthesis of nanomaterials and coverage's //World Academy of ceramics International Ceramic Federation 7th International Conference materials IN clinical applications. "Disclosing Materials at Nanoscale" CIMTEC 2006, FAENZA, ITALY, 2006. Р.120-129.
The guided synthesis of nanomaterials and coverage's //Disclosing Materials at Nonsocial, Egypt, 2006. P.111.
Propagation in navigation electronic devices defects /Visniakov N, Novickij J., Bogorosh A., Voronov S., Larkin S. // ISSN 1392–1320 MEDZIAGOTYRA. Vol. 4, No.12. 2006 P.120-138.
Diagnostics of nano-particles on a surface and in volume of a solid body //A. Bogorosh, S. Voronov //Journal of Vibroenggineering, Vol.9, Issue 2, 2007. P.75-84.
Проектування типового і спец. устаткування. Навч. посібник, Київ, НУХТ, 2007.-150с.
Збірник термінів. Навч. посібник. Української академії друкарства, Львів. 2006. - 84с.
Информационные физико-химические структуры в машиностроении /”Вісті АІНУ” “Машинобудування і прогресивні технології”, 2006. Харьков, С.165-171.
Диагностика разрушения объектов микро-и наноэлектроники //Авиационно-космическая техника и технология, №4 (30), Харьков, 2006, с.100-107.
Движение дислокации сквозь хаотические сетки препятствий //Актуальные вопросы теории дислокации. — М., 2006. С. 201-215.
Получение нанокристаллических материалов с заданными свойствами /Наноматериаловедение: технологии и материалы, ИПМ, 2007.- С.280-299.
Діагностика руйнування мікро-і наноелектроніки //Сучасні проблеми фізики твердого тіла, Київ. КНУ, -2007. – С.67-69.
Выявление дефектов в сегнетоэлектриках и пьезокерамике //Богорош А.Т., Воронов С.А., Якименко Ю.И.//Современные достижения в науке и образовании, Израиль, Натания, 2007. – С.19-23, 39-44.

Інформація про публікації у Scopus за напрямком:

Engineering , Materials Science  ( кількість публікацій: 11, кількість цитувань: 13, h-індекс: 2)

Інформація про публікації у Google Академія : ( кількість публікацій: 132, кількість цитувань: 84, h-індекс: 5)

Профіль у ORCID

 


Читати далі

vms049171
Веселовський Микола Сергійович
0 коментар
0 голос
620 прочитання

Навчання

Викладаються предмети

Спецільність Прикладна фізика та нано матеріали (бакалаври):

  • Лабораторний практикум за спеціальністю
  • Основи біофізики
  • Електроніка слабких сигналів

Читати далі

vms049171
Веселовський Микола Сергійович
0 коментар
0 голос
607 прочитання

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі

stanislawbeh
Бех Станіслав Вікторович
0 коментар
0 голос
787 прочитання

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі