stanislawbeh

Бех Станіслав Вікторович

Старший викладач кафедри Прикладної фізики


Загальна інформація

Про викладача

Бех Станіслав Вікторович

Старший викладач кафедри Прикладної фізики


Більше

Навчання

Механіка групи ФІ

Перелік номерів задач, що виносяться на екзамен з Загальної фізики 1. Механіка для студентів груп ФІ-51 та ФІ-52.

Номери розрахункового завдання для

групи ФІ-51

групи ФІ-52


Більше

Наука

Публікації

Публікації

Публікації можна знайти в Google Scholar : Бех Станіслав , Stanislaw Beh

Профіль ORCID

  • Nucleon momentum distributions in 3He and three-body interactions. S.V.Bekh, A.P.Kobushkin, E.A.Strokovsky . arXiv:1704.07662 [nucl-th]
  • Визначення електромагнітного радіуса протона за даними пружного електрон-протонного розсіяння при Q^2 до 1(ГЕВ/C)^2. Станіслав Вікторович Бех, Дмитро Леонідович Дорисюк, Олександр Петрович Кобушкін.  XII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики". Том 1. стр.16.
  • Амплитуди електронародження баріонних резонансів у релятивістській кварковій моделі. Станіслав Вікторович Бех, Олександр Петрович Кобушкін. XI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики". т.1, стр.15.
  • Загородній, В. В., Бех, С.В. Задачі з загальної фізики. Механіка [Електронний ресурс]: посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / В. В. Загородній, С. В. Бех; КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 212 с.

 


Більше

Методична література

Задачник з механіки

Підготовлено збірник задач з механіки


Більше