stanislawbeh

Бех Станіслав Вікторович

Старший викладач кафедри Прикладної фізики


Загальна інформація

Індивідуальний розклад

Розклад на осінній семестр 2017-18 навчального року.

Понеділок

пара група ауд.
1 ФБ-74 154-16
2 ФБ-73 154-16

Вівторок

пара група ауд.
2 ФБ-72 155-16
3 ФБ-63 153-16
4 ФІ-62 153-16

Середа

пара група ауд.
3 ФІ-61 153-16
4 ФЕ-71/ФБ-71 118-7/156-16

Четверг

пара група ауд.
1 ФФ-61 308-5-1
2 ФФ-61 308-5-1
3 ФФ-71 308-4-1
4 ФФ-71 308-4-1

Пятниця

пара група ауд.
2 ФФ-71 215-11
3 ФБ-71/- 157-а-16/-
4 -/ФЕ-71 -/118-7

Консультації

Понеділок

4 пара, 204-11

Середа

5 пара, 204-11

Пятниця

5 пара, 204-11


Більше

Про викладача

Бех Станіслав Вікторович

Старший викладач кафедри Прикладної фізики


Більше

Навчання

Механіка групи ФІ

Перелік номерів задач, що виносяться на екзамен з Загальної фізики 1. Механіка для студентів груп ФІ-51 та ФІ-52.

Номери розрахункового завдання для

групи ФІ-51

групи ФІ-52


Більше

Наука

Публікації

Публікації

Публікації можна знайти в Google Scholar : Бех Станіслав , Stanislaw Beh

Профіль ORCID

  • Nucleon momentum distributions in 3He and three-body interactions. S.V.Bekh, A.P.Kobushkin, E.A.Strokovsky . arXiv:1704.07662 [nucl-th]
  • Визначення електромагнітного радіуса протона за даними пружного електрон-протонного розсіяння при Q^2 до 1(ГЕВ/C)^2. Станіслав Вікторович Бех, Дмитро Леонідович Дорисюк, Олександр Петрович Кобушкін.  XII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні і прикладні проблеми фізики, математики та інформатики". Том 1. стр.16.
  • Амплитуди електронародження баріонних резонансів у релятивістській кварковій моделі. Станіслав Вікторович Бех, Олександр Петрович Кобушкін. XI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні проблеми фізики, математики та інформатики". т.1, стр.15.
  • Загородній, В. В., Бех, С.В. Задачі з загальної фізики. Механіка [Електронний ресурс]: посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / В. В. Загородній, С. В. Бех; КПІ ім. Ігоря Сікорського, ФТІ. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,46 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 212 с.

 


Більше

Методична література

Задачник з механіки

Підготовлено збірник задач з механіки


Більше