Завантаження

64 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - Основи наукових досліджень

Силлабус дисципліни "Основи наукових досліджень" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
50 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - Науково-дослідна робота за дипломом магістра

Силлабус дисципліни "Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
87 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силлабус - Фізика та хімія поверхні

Силлабус дисципліни "Фізика та хімія поверхні" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
101 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силлабус - Фізика плазми

Силлабус дисципліни "Фізика плазми" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
54 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Загальноуніверсітетський каталог вибіркових дисциплін...

Довідник навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для розробників освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів
42 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Рекомендації до розроблення РСО

Рекомендації до створення рейтинговой системи оцінювання результатів навчання
123 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Порядок створення силабусів

Порядок створення та затвердження силабусів навчальних дисциплін в КПІ ім. Ігоря Сікорського (10.2020)
52 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - шаблон (новий)

Шаблон оформлення силабусу дисципліни. Оновлена версія.
113 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Сілабус - шаблон (старий)

Шаблон оформлення силабуса дисциплін (старий)
164 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силлабус - Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації...

Силлабус дисципліни "Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
91 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силлабус - ФТІ-Методологія досліджень в прикладній фізиці...

Силлабус дисципліни "ФТІ-Методологія досліджень в прикладній фізиці" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
110 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силлабус - Основи наукових досліджень

Силлабус дисципліни "Основи наукових досліджень" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
166 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силлабус - Дослідницький практикум за спеціальністю

Силлабус дисципліни "Дослідницький практикум за спеціальністю" для спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали
84 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Робочий навчальний план магістра науковця 1-й курс на 2019-20 навчальний рік...

Робочий навчальний план магістра науковця 1-й курс (6-й рік навчання) на 2019-20 навчальний рік
143 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Робочий навчальний план бакалавр 4-й курс на 2020-21 навчальний рік...

Робочий навчальний план бакалавр 4-й курс на 2020-21 навчальний рік