Завантаження

Шаблони, нормативні документи
13 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Наказ про вибіркові дисципліни ФТІ на 2020-21

Наказ ФТІ №716/2020 від 11.09.20 про затвердження результатів індивідуального вибору дисциплін студентами на 2020-21 навчальний рік
18 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Освітньо-професійна програма бакалавра прикладної фізики (2018 оновлена)...

Освітньо-професійна програма бакалаврської підготовки студентів прикладної фізики. Рік розробки 2018. Рік введення в дію з доповненнями 2020.
35 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Регламент проведення сесії в дистанційному режимі (2020)

Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі. Додаток до наказу НУ/22/2020 від 30.11.2010 р
19 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Загальноуніверсітетський каталог вибіркових дисциплін...

Довідник навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для розробників освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів
20 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Рекомендації до розроблення РСО

Рекомендації до створення рейтинговой системи оцінювання результатів навчання
35 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Порядок створення силабусів

Порядок створення та затвердження силабусів навчальних дисциплін в КПІ ім. Ігоря Сікорського (10.2020)
26 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Силабус - шаблон (новий)

Шаблон оформлення силабусу дисципліни. Оновлена версія.
84 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Сілабус - шаблон (старий)

Шаблон оформлення силабуса дисциплін (старий)
56 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про порядок реалізації студентами Фізико-технічного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського права на вільний вибір навчальних дисциплін
67 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Навчальний план магістрів (науковці) 2020 рік

Навчальний план підготовки магістрів (науковці) спеціальності Прикладна фізика та наноматеріали 2020 року набору
109 завантаження
Завантажити

Освітньо-наукова програма магістра прикладної фізики

Освітньо-наукова програма другого рівня вищої освіти (магістр) зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали
266 завантаження
Завантажити

Освітньо-професійна програма бакалавра прикладної фізики...

Освітньо-професійна програма першого рівня вищої освіти (бакалавра) зі спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали (оновлено 07.11.20)
107 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Програма вступу до магістратури 2020

Програма вступних випробувань до ОНП підготовки магістра за спеціальністю Прикладна фізика у 2020 році
284 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Додаток до програми вступу до аспірантури Прикладна фізика та наноматеріали...

Додаток до програми вступного iспиту третього рiвня вищої освiти для здобуття наукового ступеня доктор фiлософiї з спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали
380 завантаження
0 коментар
0 оцінка
Завантажити

Програма вступу до аспірантури (додаткова) на Прикладну фізику...

Додаткова програма вступного iспиту третього рiвня вищої освiти для здобуття наукового ступеня доктор фiлософiї з спеціальності 105 Прикладна фізика та наноматеріали