Положення про підготовку навчальних видань

Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення [Текст] / Уклад.: В. Т. Горбенко, Г. І. Лоза, І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – 48 с. – 420 пр.

Download File

File Size: 820.61 Кб
stasbehstasbeh

Screenshot

Download Information

Version:
1
Total Downloads:
425 завантажень
Publication Date:
06.07.16

Download License:
не визначено
Operating System:
не визначено
Copyright:
НТУУ "КПІ" 2009

Editor's Full Review

Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального
призначення [Текст] / Уклад.: В. Т. Горбенко, Г. І. Лоза, І. О. Мікульонок. – К.: НТУУ
«КПІ», 2008. – 48 с. – 420 пр.

Положення розроблено для ознайомлення авторів (укладачів) з вимогами до на-
вчальних видань та електронних засобів навчального призначення. Викладено послі-
довність дій при наданні рукописам грифів НТУУ «КПІ» та МОН України, подані
вимоги до супровідної документації, а також рекомендації до її підготовки.

Ухвалено Методичною радою НТУУ «КПІ» 18.12.2008 р., протокол № 4

Укладачі: Горбенко Володимир Терентійович, канд. техн. наук, доц.
Лоза Галина Іванівна Мікульонок Ігор Олегович, канд. техн. наук, доц.
Відповідальний за випуск В. П. Головенкін, канд. техн. наук, доц.
Рецензенти: В. Ю. Горчаков, д-р біол. наук, доц. В. І. Зубчук, канд. техн. наук, проф.