Персональні сторінки

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:

 

 


Читати далі

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):

 • "Термодинаміка і молекулярна фізика" (лекції, семінари, лабораторні, І курс);
 • "Коливання та хвилі" (лекції, семінари, ІІІ курс);
 • "Статистична радіофізика та оптика" (лекції, семінари, ІІІ курс);
 • "Атомна фізика і будова речовини" (семінари, лабораторні, ІІІ курс);
 • Бере участь в викладанні лекцій із курсу "Введення в спеціальність").


Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістр):

 • Нові речовини і матеріали для наукоємних технологій
 • Науково-дослідна практика

Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Посада: доцент кафедри Прикладної фізики ФТІ

Освіта: Московський фізико-технічний інститут, 1984, кваліфікація: інженер-фізик

Науковий ступінь: канд. фіз.-мат. наук - за спеціальністю "Фізика твердого тіла" (1991 р.)

Тема дисертації: «Влияние некоторых структурных неоднородностей на мартенситное превращение и эффект памяти формы в сплавах на основе Fe-Ni»

Вчене звання: доцент кафедри прикладної фізики

 


Читати далі

Наука

Публікації

Автор понад 150 наукових праць, 3 навчальних посібників, 42 винаходів.

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):

 • Лабораторний практикум за спеціальністю
 • Введення в спеціальність

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістр):

 • Основи наукових досліджень
 • Спец.глави фізичного матеріалознавства
 • Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертаці

Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Доктор технічних наук, професор

Посада: Професор, завідувач кафедри ПФ ФТІ

Кваліфікація: Закінчив Київський політехнічний інститут у 1973 році за спеціальністю: електронні прилади та пристрої, кваліфікація: інженер електронної техніки

Науковий ступінь: доктор технічних наук (1997) за спеціальністю: 05.27.01 – Твердотільна електроніка; 05.27.02 – Вакуумна, плазмова та квантова електроніка. Тема дисертації: “Оптимізація параметрів реверсивних матеріалів, що використовуються для запису, збереження та відображення інформації”.

Вчене звання: професор  по кафедрі прикладної фізики (2004).


Читати далі

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:

Має 30 публікацій, з них 4 авторські свідоцтва на винаходи та 6 навчально-методичних праць


Читати далі

Навчання

Викладаються предмети

 • Оптика (лабораторні, практичні I курс)
 • 3Ф Оптика (практичні І курс)
 • Фізико-технічні аспекти нанотехнологій (Phd)

Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат технічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри Прикладної фізики ФТІ

Кваліфікація: Київський політехнічний інститут, 1986 р., спеціальність: оптичне і оптико-електронне приладобудування, кваліфікація: інженер-оптик-конструктор.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук (1997) за спеціальністю – 05.11.07 - оптичні і оптикоелектронні прилади. Тема  дисертації: “Системи модуляції для пірокамер”.

Вчене звання: доцент кафедри прикладної фізики, (2015).


Читати далі

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі

Методична література

Механіка групи ФІ

На youtube каналі stanislawbeh виклав відео розбору задач з механіки.

Додаткові методичні матеріали можна знайти у розділі Методичні матеріали нашого сайту.

Задачі розбираються за збірником Механіка. Закони і задачі. О.В.Кравцов, А.Б.Шевченко, Д.В.Філін та Иродов И.Е. Задачи по общей физике.2002 г..

Кінематика.


Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Посада: Старший викладач кафедри Прикладної фізики

Освіта: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», 2006 р., магістр з прикладної фізики


Читати далі