Блог

zvv09692
zvv09692
0 коментар
0 голос
479 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

К.т.н., ст.н.с., доцент, сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі

gno69165
gno69165
0 коментар
0 голос
468 прочитання

Публікації

Додано 4 рік тому

Профілі у науково-метричних базах:

Публікації:

 • Muravov S.A., Gordiyko N.A., Bogorosh A.T., Bubulis A., Voronov S.A., The study of ferroelectric thin films on silicon substrates. Journal of Measuments in Engineering, March 2013, Volume 1, Issue 1, ISSN 2335-2124, pp. 23-27
 • С.О.Воронов, О.Т.Богорош , С.О.Муравов, Н.О.Гордійко. Вплив електричних режимів високочастотного розряду на формування гетероструктур
  перовськітних матеріалів. Вісник Черкаського державного  технологіч-ного університету. Серія: технічні науки, №3, 2015 р., с.65–72 .;
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. Використання хмарних технологій в екологічному моніторингу. К., Зб. наук. праць ХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки» (15–17 жовтня 2015), 2015, с.41–49.
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. Статистичний аналіз та моделювання за допомогою Statistics Toolbox. К., Зб. наук. праць ХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки» (15–17 жовтня 2015), 2015, с.49–61
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. Методика зонування техногенних об'єктів. «Науковий огляд» №9(19), 2015 р., с.58–65 .
 • Воронов С.О., Богорош О.Т., Муравов С.О., Гордійко Н.О. Дослідження тонких плівок сегнетоелектриків на кремнієвій підкладці. Вісник НТУУ «КПІ».
  Приладобудування. – 2015, – вип.50(2), с.88-97
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. Система моніторингу техногенних об’єктів на основі хмарних технологій. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природоко-ристування України, 2015, № 7 (56)

Читати далі

gno69165
gno69165
0 коментар
0 голос
578 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

Математичне моделювання фізичних процесів


Читати далі

gno69165
gno69165
0 коментар
0 голос
476 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

К.т.н., доцент кафедри Прикладної фізики з 2004 року. Науковий співробітник "Лабораторiї методiв реєстрацiї оптичної iнформацiї".


Читати далі

fdv791381
fdv791381
0 коментар
0 голос
421 прочитання

Публікації

Додано 4 рік тому

Профіль Google Schoolar Дмитрий Филин

 • D.V. Filin, I.M. Savukov /Configuratin-interaction relativistic many-body-pertubation theory calculations of photoionization cross section//  Phys.Rev. A 90, December 2014
 • Філін Д.В., Іванова В.В. /Дослідження характеристик електронагрівального карбонового полотна для систем ІЧ опалення приміщень //Східно-Європейський журнал передових технологій, №3, червень 2015
 • Д.В. Филин, Е.Г. Галкина, Б.А. Иванов. "Динамические топологические солитоны большого радиуса в одноосных ферромагнетиках."  Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики, 2013, 97, №5, с. 291-296
 • Філін Д.В., Коляденко В.А.. ХІV Міжнародна наукова конференція ім. ак. М. Кравчука.  Дослідження солітонного розв'язку для планарних магнітних структур на прикладі топологічних ротаційних солітонів малих радіусів у феромагнетику. Київ. 19.04.2012
 • Філін Д.В., Коляденко В.А., X Міжнародна молодіжна науково-практична конференція "Історія розвитку науки, техніки та освіти". Вихори в магнетизмі та оптиці: деякі приклади топологічних солітонних розв'язків. - М. Киів. 19.04.2012
 • А.К.Колежук, Д.В. Филин. Прецессионные солитоны малого радиуса и их вклад в функции отклика двумерных магнетиков.- Физика низких температур, 1994, 20, с. 1267-1273
 • А.К.Колежук, Д.В. Филин. О возможном вкладе метастабильных локализованных солитонов в динамический структурный фактор двумерных ферромагнетиков. - Физика низких температур, 1996, 22, с. 296-300
 • Б.А. Иванов, А.К.Колежук, Д.В. Филин. Метастабильные локализованные солитоны в двумерных антиферромагнетиках: динамика и вклад в функции отклика. - Физика низких температур, 1996, 22, с. 1474-1477

Читати далі

fdv791381
fdv791381
0 коментар
0 голос
490 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

"Термодинаміка і молекулярна фізика" (семінари, лабораторні, І курс);

"Електрика та магнетизм" (семінари, лабораторні, ІІ курс);

"Оптика" (семінари, лабораторні, ІІ курс);

"Статистична фізика" (семінари ІV курс);

"Фізика твердого тіла"


Читати далі

fdv791381
fdv791381
0 коментар
0 голос
475 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

К. ф.-м. н., доцент кафедри "Прикладна фізика" Фізико-технічного інституту НТУУ КПІ

Біографія:В 1993 році закінчив Московський фізико-технічний інститут (факультет Проблем фізики та енергетики) за спеціальністю "Прикладна фізика". В 1993 - 1997 працював в Інституті Магнетизму НАН України стажером дослідником, а потім молодшим науковим співробітником. У 1996 закінчив аспірантуру Московського фізико-технічного інституту при Київському відділенні МФТІ З 1997 і по сьогодні працює на кафедрі "Прикладна фізика" фізико-технічного інституту НТУУ КПІ .


Читати далі

dop41768
dop41768
0 коментар
0 голос
347 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

Фізика невпорядкованих систем


Читати далі

dop41768
dop41768
0 коментар
0 голос
355 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

К.ф.-м.н., доцент кафедри Прикладної фізики


Читати далі

bto04117
bto04117
0 коментар
0 голос
354 прочитання

Публікації

Додано 4 рік тому

1) Н.В. Крысанова, Р.В. Сивко, О.А. Крупко, Т.А.Борисова. Метил-?-циклодекстрин, снижая содержание мембранного холестерола, влияет на процесс транспорта глутамата в нервных окончаниях головного мозга. УБЖ, Т.79, №3, 29-37, 2007.
2) Борисова Т.А. и Крысанова Н.В. Освобождение глутамата из цитозольного пула синаптосом в условиях экспериментальной модели индуцированной гравитации. Фізіологічний журнал, т 54, 94-99, 2008.


Читати далі

bto04117
bto04117
0 коментар
0 голос
350 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

Біохімія клітинних процесів


Читати далі

bto04117
bto04117
0 коментар
0 голос
393 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

д. біол. наук, старший науковий співробітник відділу нейрохімії інституту Біохімії НАН України ім Паладіна, доцент кафедри "Прикладна фізика"


Читати далі