Персональні сторінки

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії сенсорної сигналізації інт. фізіології людини ім. О.О.Богомольця

Посада: к.б.н., доц. сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістри):

  • Фізика плазми

Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат фізико-математичних наук, ст.н.с.

Посада: доцент (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: старший науковий співробітник відділу функціональних матеріалів і структур Інституту фізики напівпровідників ім.В.Е.Лашкарьова

Освіта: Київський Університет ім. Т.Г. Шевченка (1994). Спеціальність: Фізика металів. Кваліфікація: інженер-фізик

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук "Фізика твердого тіла". Тема дисертації: «Структурно-морфологічні, електронні та оптичні властивості аморфних нанокомпозитних матеріалів на основі сполук SiOС»

Вчене звання: старший науковий співробітник


Читати далі

Публікації

Зонні та дефективні стани у вузькощілинних напівпровідниках та структурах на їх основі [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Тетьоркін Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників. - К., 1996. - 309 с.:

Має 6 патентів:

Гетероструктурний омічний контакт до полікристалічних шарів телуриду кадмію р-типу провідності

Номер патенту: 91417

Опубліковано: 10.07.2014

Автори: Тетьоркін Володимир Володимирович, Ворощенко Андрій Тарасович, Ткачук Андрій Іванович, Сукач Андрій Васильович


Читати далі

Публікації

Shcheglovitov A., Zhelay T., Vitko Y., Osipenko V., Perez-Reyes E., Kostyuk P. and Shuba Y. Contrasting the effects of nifedipine on subtypes of endogenous and recombinant T-type Ca2+ channels. Biochem Pharmacol. 69(5):841 - 854 (2005).

Subtypes of low voltage-activated Ca2+ channels in the associative thalamic neurons: possible localization and physiological roles. - Zhuravleva S.O., Kostyuk P.G. and Shuba Ya.M. Pflügers Arch. 441:832-839 (2001).

Divalent cation selectivity of the subtypes of low voltage-activated Ca2+ channels in thalamic neurons. - Zhuravleva S.O., Kostyuk P.G. and Shuba Ya.M. NeuroReport 10:651-657 (1999).

Expression of Ca2+ channels from rat brain with model phenylketonuria in Xenopus oocytes. - Dzhura I., Naidenov V., Zhuravleva S., Kostyuk P. and Shuba Y. Brain Res. 783:280-285 (1998).

Characterization of hypothalamic low-voltage-activated Ca channels based on their functional expression in Xenopus oocytes. - Dzhura I.A., Naidenov V., Lyubanova O.P., Kostyuk P.G. and Shuba Ya.M. Neuroscience 70:729-738 (1996).

Expression of low-voltage-activated Ca2+ channels from rat brain neurons in Xenopus oocytes. - Dzhura I.A., Kostyuk P.G., Lyubanova O.P., Naidenov V. and Shuba Ya.M. NeuroReport 5:1960-1962 (1994).

The effect of permeant ions on single calcium channel activation in mouse neuroblastoma cells: ion-channel interaction. - Shuba Ya.M., Teslenko V.I., Savchenko A.N. and Pogorelaya N.H. J. Physiol. 443:25-44 (1991).

Activation kinetics of single high-threshold calcium channels in the membrane of sensory neurons from mouse embryos. - Kostyuk P.G., Shuba Ya.M. and Teslenko V.I. J. Membr. Biol. 110:29-38 (1989).

Three types of calcium channels in the membrane of mouse sensory neurons. - Kostyuk P.G., Shuba Ya.M. and Savchenko A.N. Pflügers Arch. 411:661-669 (1988).

Two ion-selecting filters in the calcium channel of the somatic membrane of mollusc neurons. - Kostyuk P.G., Mironov S.L. and Shuba Ya.M. J. Membr. Biol. 76:83-93 (1983).


Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., проф., пров.н.с. та завідувач лабораторії Інституту фізіології імені О.О. Богомольця, сумісник каф. ПФ


Читати далі

Публікації

V.Yu.Maslov, N. S.Veselovsky, A.A.Moskaluk, N.F.Myasoedov, S.I. Shram, S.A.Fedulova. Peptide Pro-Gly-Pro Stabilzes Electrophysiological Characteristics of Cultured Hippocampal Neurones during Excitotoxic Damage // International Journal of Physiology and Pathophysiology, 2015 v.6, №2, р. 109-118

Шипшина М.С., Веселовський М.С., Мясоєдов М.Ф., Шрам С.И., Федулова С.А. Вплив пептиду семакс на синаптичну активність і короткочасну пластичність глутаматергічних синапсів ко-культивованих нейронів спінальних гангліїв і нейронів дорсального рогу спинного мозку. Фізіол. Журн. 2015; т. 61, № 4, с.48-55.

Н.Я. Мартинюк, В.Ю. Маслов, О.Е. Пурнинь, С.А. Федулова, М.С. Веселовський «Вплив блокатора на тетраетіламонійчутливий компонент калієвого струму в гангліозних клітинах сітківки щура», Нейрофізіологія, (в друку)

Мартинюк Н.Я., Пурнинь О.Є., Федулова С.А. Вплив блокатора нікотинових ацетилхолінових рецепторів на збуджувальні постсинаптичні струми в гангліозних клітинах сітківки щура, Нейрофізіологія, (стаття направлена до друку).

Маслов В.Ю., Веселовський М.С., Москалюк А.О., М’ясоєдов М.Ф., Шрам С.І., Федулова С.А. Протекторна дія пептиду пролін-гліцин-пролін на електрофізіологічні властивості культивованих нейронів гіпокампа при ексайтотоксичному пошкодженні // Фізіологічний журнал., 2014, т. 60, №2, с 3-11.

Grigorov A, Moskalyuk A, Kravchenko M, Veselovsky N, Verkhratsky A, Fedulova S.
Kv7 potassium channel subunits and M currents in cultured hippocampal interneurons. Pflugers Arch. 2014 Sep;466


Читати далі

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі