Блог

revutska
revutska
0 коментар
0 голос
459 прочитання

Про аспіранта

Додано 3 рік тому

Випускниця кафедри прикладної фізики ФТІ 2016 року. Отримала рівень магістра прикладної фізики. Того ж року вступила до аспірантури на спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали.

Науковий керівник д.ф.-м.н. Стронський А.В.


Читати далі

stanislawbeh
stanislawbeh
0 коментар
0 голос
617 прочитання

Задачник з механіки

Додано 3 рік тому

Підготовлено збірник задач з механіки


Читати далі

kvo201362
kvo201362
0 коментар
0 голос
475 прочитання

Наукові теми

Додано 3 рік тому

2012-2013

Назва досліджень - Напрямок: Нові речовини і матеріалі. Дослідження електронной структури матеріалів

2013-2014

Назва досліджень - Напрямок: Нові речовіни і матеріали. Дослідження електронной структурі

2014-2015

Назва досліджень - Напрямок: Нові речовіни і матеріали. Дослідження електронной структури сполук.

2015-2016

Назва досліджень - Напрямок - нові речовіни і матеріали. Дослідження електронной структури матеріалів.Прот.№5 Дата - 16.01.2015

 


Читати далі

kvo201362
kvo201362
0 коментар
0 голос
484 прочитання

Публікації

Додано 3 рік тому

Доповіді на конференціях:

Ежегодные научные чтения СКНЦ ВШ. Секция физики; Росіїська федерація; Исследование строения интеркалированных соединений графита с переходными металлами.; Козинкин А.В., Татевосян М.М., Кондаков В.О.; Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия; 12.10.2011

Наукові читання СКНЦ ВШ, секція фізика і астрофізика; Росія; Исследование фаз внедрения на основе графитових композиций; Кондаков В.О., Татевосян М.М.; ЮФУ, Ростов-на-Дону; 17.10.2013

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі

mge155341
mge155341
0 коментар
0 голос
475 прочитання

Наукові проекти

Додано 4 рік тому

Брав участь у виконанні наступних програмах міжнародних кооперації:

INTAS

 • (1995-1996) "Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with advanced functional properties" (project INTAS 93-1202);
 • (1996-1997) "Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with advanced functional properties" (project INTAS 93-1202-ext);

INCO-Copernicus

 • (1997-1999) E.U. INCO-Copernicus project IC15-CT96-0704 "Development of non-conventional shape memory alloys production technologies: high temperature Cu-based and Ni-Ti based alloys" European Comunity (INCO-COPERNICUS project, ERB IC15-CT96-0704);

ECONET (Ukraine-France)

 • (2004-2005)"Development of new bulk amorphous and nano-cristalline alloys, precursor of shape memory alloys" ECONET

PROJET INTERNATIONAL DE COOPERATION SCIENTIFIQUE (PICS) (Ukraine-France)

 • (2003-2006) "Multicomponent TiNi-based Shape Memory Alloys: design and research of the alloys produced in the precursor amorphous and nanocrystalline states" (PICS-1599)
 • (2007-2010) "Intermetallic and shape memory alloys for high temperature applications : a comparative study of alloys prepared from precursors obtained by non conventionnal powder production routes" (PICS-3717)
 

На сьогоднішній день бере участь в спільному проекті із інститутом електрозварювання ім. Б.Є. Патона

 
Дослідження впливу характеристик мікроструктури багатошарових фольг на їхні параметри реакційної здатності (Influence of the characteristic of multilayered nanofoils on their reactive ability)
 

Читати далі

mis277991
mis277991
0 коментар
0 голос
463 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

Біофізика мембранних структур


Читати далі

mis277991
mis277991
0 коментар
0 голос
530 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики

Видатний вітчизняний вчений, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, лауреат державних премій СРСР та України в галузі науки та техніки, заслужений діяч науки та техніки України. Народився у 1928 році в родині науковця - його батько працював в інституті матеріальної культури Академії наук України. У 1953 році з відзнакою закінчив військо-морський факультет 1-го Ленінградського медичного інституту


Читати далі

rvf78199
rvf78199
0 коментар
0 голос
521 прочитання

Наукові напрямки

Додано 4 рік тому

Публікації: Загальна кількість 214, в тому числі 5 монографій, 6 патентів

Напрями наукової діяльності

 • Джерела відновлюваної енергії та її перетворення.

Читати далі

rvf78199
rvf78199
0 коментар
0 голос
432 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

Синергетика


Читати далі

rvf78199
rvf78199
0 коментар
0 голос
669 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Член-кореспондент НАН України,заступник директора з наукових питань Інституту відновлюваної енергетики НАНУ, завідувач відділу сонячної енергетики, доктор технічних наук

Посада: професор сумісник кафедри Прикладної фізики

Освіта:

 • 1965 — 1971 рр. — Харківський авіаційний інститут, факультет двигунів літальних апаратів, спеціальність — інженер-механік.
 • У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження електричних полів узагальнених характеристик неоднорідних анізотропних середовищ».
 • У 1987 році захистив докторську дисертацію на тему «Електричні поля, електрофізичні та енергетичні процеси у неоднорідних анізотропних та нелінійно провідних середовищах».

Досвід роботи:

 • З 1971 року інженер, науковий співробітник, керівник відділення комплексних енергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії Інституту електродинаміки НАН України.
 • З 2004 року в Інституті відновлюваної енергетики НАН України на посаді заступника директора з наукових питань.

Читати далі

S
sbs261971
0 коментар
0 голос
487 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії сенсорної сигналізації інт. фізіології людини ім. О.О.Богомольця

Посада: к.б.н., доц. сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі

vav401171
vav401171
0 коментар
0 голос
585 прочитання

Публікації

Додано 4 рік тому

Andrii V. Vasin, Structural and Luminescent Properties of Carbonized Silicon Oxide Thin Layers, in “Functional Nanomaterials and Devices for Electronics, Sensors and Energy Harvesting”, ed. A.Nazarov, F. Balestra, V. Kilchytska, D. Flandre, Springer, 2014, P. 297-322.

А.В. Васин, А.В. Русавский, А.Н. Назаров, В.С. Лысенко, Е.Н. Калабухова, Д.В. Савченко, Г.Ю. Рудько, В.А. Тертых, Р.Б. Козакевич, С.В. Севостьянов, Ю.П. Пирятинский, “Фотолюминесценция в наноструктурированных композитах на основе SiO2:C”, в «Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине» / Редкол.: А.Г. Наумовец (глав. ред.) ; НАН Украины. – К. : Академпериодика, 2014. – 768 с (стр. 180-185).

A.V. Vasin, Y. Ishikawa, A.V. Rusavsky, A.N. Nazarov , A.A. Konchitz and V.S. Lysenko, Photoluminescent propertis of oxidized stochiometric and carbon-rich amorphous Si1-xCx:H films, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V. 18, № 1. P. 63-70 (2015).

A.V. Vasin, A.N. Nazarov, V.S. Lysenko, I.N. Verovsky, G.Y. Rudko, Y.P. Piryatinski, S.V. Sevostyanov, V. Tertykh, D. Kisel, Photoluminescence of silica nanopowder fabricated using sucrose as carbon precursor, Proc. Of International Conference Nanomeeting-2015 (Ed. V.E.Borisenko, S.V.Gaponenko, V.S.Gurin, C.H. Kam), pp 55-58., Minsk, May 2015.


Читати далі