Блог

pym919111
Поплавко Юрій Михайлович
0 коментар
0 голос
162 прочитання

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі

pym919111
Поплавко Юрій Михайлович
0 коментар
0 голос
128 прочитання

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістр):

  • Спец.глави фізичного матеріалознавства

Читати далі

pym919111
Поплавко Юрій Михайлович
0 коментар
0 голос
113 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Доктор фізико-математичних наук, професор

Посада: професор (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: професор кафедри Мікроелектроніки ФЕЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освіта: КПІ ім. Ігоря Сікорського (1957). Спеціальність: радіоелектроніка. Кваліфікація: інженер мікроелектроніки

Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук за спеціальністю "Фізика твердого тіла". Тема дисертації: "Диэлектрическая спектроскопия в окрестности размытых фазовых переходов сегнетоэлектриков".

Вчене звання: професор


Читати далі

kvv90999
Куліш Володимир Вікторович
0 коментар
0 голос
151 прочитання

Наука

Публікації

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі

kvv90999
Куліш Володимир Вікторович
0 коментар
0 голос
125 прочитання

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (магістр):

  • Фізічна кінетика
  • Фізика  суцільних середовищ

Читати далі

kvv90999
Куліш Володимир Вікторович
0 коментар
0 голос
132 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Доктор фізико-математичних наук, доцент

Посада: доцент (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: Кафедра загальної та експериментальної фізики ФМФ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освіта:Національниій технічний університет України «КПІ» (2001). Спеціальність прикладна фізика, інженер-фізик.

Науковий ступінь: Доктор фізико-математичних наук за спеціальністю "Магнетизм". Тема дис.: «Магнітні спін-хвильові та одно електронні оптичні властивості наноси сем оболонкового типу»

Вчене звання: доцент кафедри прикладної фізики


Читати далі

vms049171
Веселовський Микола Сергійович
0 коментар
0 голос
127 прочитання

Методична література

Підручники, посібники та інша навчально-методична література

Співавтора підручника Н.С. Веселовський, С.А. Федулова, П.Г. Костюк,  Биофизика одиночного синапса/ К.: Наукова думка. – 2004. – 118 с.
Читати далі

X
Харлан Юлія Ігорівна
0 коментар
0 голос
176 прочитання

Наука

Публікації

Автор трьох наукових публікацій

Приймає участь у міжнародному проекті «Програма ЄС “Horizon 2020”, Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) project Physical principles of the creation of novel SPINtronic materials on the base of MULTIlayered metal-oxide FILMs for magnetic sensors and MRAM «SPINMULTIFILM»


Читати далі

X
Харлан Юлія Ігорівна
0 коментар
0 голос
102 прочитання

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладна фізика та наноматеріали (бакалавр):

  • Механіка (лабораторні)
  • Термодинаміка (лабораторні)
  • Електрика та магнетизм (лабораторні)

Читати далі

X
Харлан Юлія Ігорівна
0 коментар
0 голос
108 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Посада: асистент (сумісник) кафедри Прикладної фізики ФТІ

Аспірант Інституту магнетизму НАН України

Освіта:  НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського, 2018р, магістр з прикладної фізики


Читати далі

zvv09692
Загородній Вячеслав Васильович
0 коментар
0 голос
116 прочитання

Методична література

Підручники, посібники та інша навчально-методична література

Автор трьох навчальних посібників з Механіки та Локальних методів досліджень
Читати далі

gno69165
Гордійко Наталія Олександрівна
0 коментар
0 голос
121 прочитання

Методична література

Підручники, посібники та інша навчально-методична література

Співавтор двох підручників та двох методичних рекомендацій до виконання лабораторних робіт


Читати далі