Блог

mge155341
mge155341
0 коментар
0 голос
335 прочитання

Наукові проекти

Додано 3 рік тому

Брав участь у виконанні наступних програмах міжнародних кооперації:

INTAS

 • (1995-1996) "Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with advanced functional properties" (project INTAS 93-1202);
 • (1996-1997) "Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with advanced functional properties" (project INTAS 93-1202-ext);

INCO-Copernicus

 • (1997-1999) E.U. INCO-Copernicus project IC15-CT96-0704 "Development of non-conventional shape memory alloys production technologies: high temperature Cu-based and Ni-Ti based alloys" European Comunity (INCO-COPERNICUS project, ERB IC15-CT96-0704);

ECONET (Ukraine-France)

 • (2004-2005)"Development of new bulk amorphous and nano-cristalline alloys, precursor of shape memory alloys" ECONET

PROJET INTERNATIONAL DE COOPERATION SCIENTIFIQUE (PICS) (Ukraine-France)

 • (2003-2006) "Multicomponent TiNi-based Shape Memory Alloys: design and research of the alloys produced in the precursor amorphous and nanocrystalline states" (PICS-1599)
 • (2007-2010) "Intermetallic and shape memory alloys for high temperature applications : a comparative study of alloys prepared from precursors obtained by non conventionnal powder production routes" (PICS-3717)
 

На сьогоднішній день бере участь в спільному проекті із інститутом електрозварювання ім. Б.Є. Патона

 
Дослідження впливу характеристик мікроструктури багатошарових фольг на їхні параметри реакційної здатності (Influence of the characteristic of multilayered nanofoils on their reactive ability)
 

Читати далі

mis277991
mis277991
0 коментар
0 голос
333 прочитання

Викладаються предмети

Додано 3 рік тому

Біофізика мембранних структур


Читати далі

mis277991
mis277991
0 коментар
0 голос
344 прочитання

Про викладача

Додано 3 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики

Видатний вітчизняний вчений, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, лауреат державних премій СРСР та України в галузі науки та техніки, заслужений діяч науки та техніки України. Народився у 1928 році в родині науковця - його батько працював в інституті матеріальної культури Академії наук України. У 1953 році з відзнакою закінчив військо-морський факультет 1-го Ленінградського медичного інституту


Читати далі

rvf78199
rvf78199
0 коментар
0 голос
383 прочитання

Наукові напрямки

Додано 3 рік тому

Публікації: Загальна кількість 214, в тому числі 5 монографій, 6 патентів

Напрями наукової діяльності

 • Джерела відновлюваної енергії та її перетворення.

Читати далі

rvf78199
rvf78199
0 коментар
0 голос
311 прочитання

Викладаються предмети

Додано 3 рік тому

Синергетика


Читати далі

rvf78199
rvf78199
0 коментар
0 голос
328 прочитання

Про викладача

Додано 3 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Член-кореспондент НАН України,заступник директора з наукових питань Інституту відновлюваної енергетики НАНУ, завідувач відділу сонячної енергетики, доктор технічних наук

Посада: професор сумісник кафедри Прикладної фізики

Освіта:

 • 1965 — 1971 рр. — Харківський авіаційний інститут, факультет двигунів літальних апаратів, спеціальність — інженер-механік.
 • У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження електричних полів узагальнених характеристик неоднорідних анізотропних середовищ».
 • У 1987 році захистив докторську дисертацію на тему «Електричні поля, електрофізичні та енергетичні процеси у неоднорідних анізотропних та нелінійно провідних середовищах».

Досвід роботи:

 • З 1971 року інженер, науковий співробітник, керівник відділення комплексних енергетичних систем з відновлюваними джерелами енергії Інституту електродинаміки НАН України.
 • З 2004 року в Інституті відновлюваної енергетики НАН України на посаді заступника директора з наукових питань.

Читати далі

S
sbs261971
0 коментар
0 голос
335 прочитання

Про викладача

Додано 3 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії сенсорної сигналізації інт. фізіології людини ім. О.О.Богомольця

Посада: к.б.н., доц. сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі

vav401171
vav401171
0 коментар
0 голос
442 прочитання

Публікації

Додано 3 рік тому

Andrii V. Vasin, Structural and Luminescent Properties of Carbonized Silicon Oxide Thin Layers, in “Functional Nanomaterials and Devices for Electronics, Sensors and Energy Harvesting”, ed. A.Nazarov, F. Balestra, V. Kilchytska, D. Flandre, Springer, 2014, P. 297-322.

А.В. Васин, А.В. Русавский, А.Н. Назаров, В.С. Лысенко, Е.Н. Калабухова, Д.В. Савченко, Г.Ю. Рудько, В.А. Тертых, Р.Б. Козакевич, С.В. Севостьянов, Ю.П. Пирятинский, “Фотолюминесценция в наноструктурированных композитах на основе SiO2:C”, в «Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине» / Редкол.: А.Г. Наумовец (глав. ред.) ; НАН Украины. – К. : Академпериодика, 2014. – 768 с (стр. 180-185).

A.V. Vasin, Y. Ishikawa, A.V. Rusavsky, A.N. Nazarov , A.A. Konchitz and V.S. Lysenko, Photoluminescent propertis of oxidized stochiometric and carbon-rich amorphous Si1-xCx:H films, Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, V. 18, № 1. P. 63-70 (2015).

A.V. Vasin, A.N. Nazarov, V.S. Lysenko, I.N. Verovsky, G.Y. Rudko, Y.P. Piryatinski, S.V. Sevostyanov, V. Tertykh, D. Kisel, Photoluminescence of silica nanopowder fabricated using sucrose as carbon precursor, Proc. Of International Conference Nanomeeting-2015 (Ed. V.E.Borisenko, S.V.Gaponenko, V.S.Gurin, C.H. Kam), pp 55-58., Minsk, May 2015.


Читати далі

vav401171
vav401171
0 коментар
0 голос
313 прочитання

Викладаються предмети

Додано 3 рік тому

Фізика плазми


Читати далі

vav401171
vav401171
0 коментар
0 голос
347 прочитання

tvv301641
tvv301641
0 коментар
0 голос
364 прочитання

Публікації

Додано 3 рік тому

Зонні та дефективні стани у вузькощілинних напівпровідниках та структурах на їх основі [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.10 / Тетьоркін Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників. - К., 1996. - 309 с.:

Має 6 патентів:

Гетероструктурний омічний контакт до полікристалічних шарів телуриду кадмію р-типу провідності

Номер патенту: 91417

Опубліковано: 10.07.2014

Автори: Тетьоркін Володимир Володимирович, Ворощенко Андрій Тарасович, Ткачук Андрій Іванович, Сукач Андрій Васильович


Читати далі

tvv301641
tvv301641
0 коментар
0 голос
327 прочитання

Викладаються предмети

Додано 3 рік тому

Технологія і застосування наноструктур


Читати далі