Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Блог
vso68116
vso68116
0 коментар
0 голос
379 прочитання

Про викладача

Додано 3 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.т.н., професор, завідувач кафедри "Прикладна фізика"

Посада: Завідувач кафедри ПФ

Біографія: Після закінчення інституту 2 роки служив в лавах Радянської армії. З 1 квітня 1975 року працює в КПІ на посадах молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, заступник проректора з наукової роботи, завідувач кафедри прикладної фізики.
Навчався в аспірантурі в 1975-1978 роках. Захистив кандидатську дисертацію в 1981 році, докторську дисертацію в 1997 році. Професор з 2003 року. Завідувач кафедри прикладної фізики з 2002 року.
Підготував двох кандидатів наук.
Член двох Спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських дисертацій.
Член Експертної ради ВАК України з радіотехніки, електроніки та телекомунікацій.
Член Експертної ради з природничих та математичних наук при ДАК України.
Член секції приладобудування Науково-експертної ради Міністерства освіти і науки України.
Науковій керівник науково-дослідної лабораторії "Дидактик".


Читати далі

ivv59915
ivv59915
0 коментар
0 голос
460 прочитання

Публікації

Додано 3 рік тому

Має 30 публікацій, з них 4 авторські свідоцтва на винаходи та 6 навчально-методичних праць


Читати далі

ivv59915
ivv59915
389 прочитання

Про викладача

Додано 3 рік тому

К.т.н.,доцент кафедри "Прикладна фізика"

Посада: доцент кафедри ПФ


Читати далі

stanislawbeh
stanislawbeh
479 прочитання

Про викладача

Додано 3 рік тому

Бех Станіслав Вікторович

Старший викладач кафедри Прикладної фізики

Контактний телефон: (097) 149-40-38

Контактний email: stanislawbeh@gmail.com

 


Читати далі

ivv59915
ivv59915
0 коментар
0 голос
414 прочитання

Викладаються предмети

Додано 3 рік тому
 • "Оптоелектроніка" (лекції, семінари, курсова робота, ІV курс);
 • "Квантова електроніка" (семінари, IV курс);
 • "Оптика, квантова фізика і будова речовини " (лекції, семінари, ІІ курс);
 • "Загальна фізика. Оптика" (семінари, лабораторні, ІІ курс)
 • "Введення в спеціальність" , участь в лекційному курсі (І курс);

Читати далі

stanislawbeh
stanislawbeh
0 коментар
0 голос
544 прочитання

Механіка групи ФІ

Додано 3 рік тому

На youtube каналі stanislawbeh виклав відео розбору задач з механіки.

Додаткові методичні матеріали можна знайти у розділі Методичні матеріали нашого сайту.

Задачі розбираються за збірником Механіка. Закони і задачі. О.В.Кравцов, А.Б.Шевченко, Д.В.Філін та Иродов И.Е. Задачи по общей физике.2002 г..

Кінематика.


Читати далі

vso68116
vso68116
0 коментар
0 голос
428 прочитання

Викладаються предмети

Додано 3 рік тому

Вступ до спеціальності
Основи наукових досліджень


Читати далі

mge155341
mge155341
0 коментар
0 голос
467 прочитання

Публікації

Додано 3 рік тому
 • Koval Yu.N., Monastyrsky G.E., Reversible martensite transformation and shape memory effect in Fe-Ni-Nb alloys , Scripta Metallurgica et Materialia, 28, pp.41-46(1993) (Available abstract here)
 • Koval Yu.N., Monastyrsky G.E., On the nature of the variation of martensitic transformation hysteresis and SME characteristic in Fe-Ni base alloys , Jour. de Physique, Col. C8, 5, p. C8-397-402 (1995)
 • T.Czeppe, Yu.N.Koval, G.E.Monastyrsky, The microstructure and martensitic transformation in Ni-Al alloys with Yttrium Addition , Jour. de Physique IV France 7, Col. C5, Supplement au Journal de Physyque III de Novembre 1997, p. C5-173 (1997). 4) Yu.N. Koval, Monastyrsky G.E. V. Odnosum Мартенситне перетворення в Ni-Al-Re сплавах, Металлофизика и новейшие технологии, т.23, с.69-75 (2001)
 • Monastyrsky G.E., V.V. Odnosum, J. Van Humbeeck , V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval Powder metallurgical processing of Ni-Ti-Zr alloys undergoing martensitic transformation: part I, Intermetallics, v.10, 1, pp.95-103, (2002)
 • Monastyrsky G.E., J. Van Humbeeck , V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, Powder metallurgical processing of Ni-Ti-Zr alloys undergoing martensitic transformation--part II,. Intermetallics, v.10, 1, pp.613-624,(2002)
 • Yu.N.Koval, A.A.Lichachev, G.E. Monastyrsky, A.Yu. Pasko, Gradient functional materials with phase transformation, Металлофизика и новейшие технологии, 2001, 23, с.1-10
 • G.E. Monastyrsky, Yu.N. Koval, G.S. Firstov, J. Van Humbeeck, Martensitic transformation in Fe-Mn-(Si,Ge,Sn) alloys, J de Physique IV, 2003, p.355-359
 • Г.Є. Монастирський, А.П. Шпак, Ю.Н. Коваль, Р.Я. Мусієнко, Дослідження стану порошків одержаних електоіскровим методом із сплавів з мартенсітним перетворенням, Металлофизика и новейшие технологии, 2003, №6, 25, с.803-816
 • Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, G.S. Firstov, G.E. Monastyrsky, Effect of additions Re in NiAl based alloys, J.Phys. IV France 112 p.1063-1066 (2003)
 • Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, R. Ya. Musienko, A.Yu. Sezonenko, Influence of the Ga Alloying on the Properties of NiAl Based Alloys, Solid State Phenomena Vol. 130 (2007) pp. 117-120
 • Г.Е. Монастырский, Ю.Н. Коваль, А.П. Шпак, Р.Я. Мусиенко, В.И. Коломыцев, А.А. Щерба, С.Н. Захарченко, П.Г. Яковенко, Получение электроискровым методом порошков сплавов с эффектом памяти формы, Порошковая металлургия, 5/6, стр.3-15 (2007)
 • Yu.N.Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, Yu.V. Kudrayvtsev, A.V. Yefremova, Yu.V.Nesterenko, V.A.Mokhort, The influence of the alloying with B and Re on NiAl based alloys. Archives of Metallurgy and Materials, 51, 2, p. 277-281 (2007)
 • Г.Є. Монастирський , В.І. Коломицев, Ю.Н. Коваль, А.А. Щерба, С.М. Захарченко, Р. Портьє, Морфологічні та структурні особливості порошків матеріалів із пам'яттю форми отриманих електроіскровим методом в криогених рідинах, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, , Т.5, вип.2, C.54-60 (2007)
 • G.E. Monastyrsky, P.A. Yakovenko, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, A.A. Shcherba and R. Portier, Characterization of spark-eroded shape memory alloy powders obtained in cryogenic liquids, Material Science and Engineering A, In Press, Available online 6 June 2007
 • Г. Є. Монастирський, В. В. Односум, В. І. Коломицев,Ю. Н. Коваль, П. Ошін, Р. Портьєр, А. А. Щерба, С. Н.Захарченко. Характеризація порошку NiAl, отриманого електроіскровим методом в рідкому аргоні, Металлофизика и новейшие технологии, т. 30, спецвипуск, с.761-772, 2008
 •  
  О.М. Іванова, М.І. Даниленко, Г.Є. Монастирський, В.І. Коломицев, Ю.Н. Коваль, А.А. Щерба, С.М.  Захарченко, Р. Портьє, Дослідження механізмів утворення нанопорошків Ti-Ni-Zr-Cu, отриманих методом електроіскрової ерозії в кріогенних рідинах, Металлофизика и новейшие технологии, Том 31, №5, с.603-614, 2009
 •  
  Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, R. Ya. Musienko, A.Yu. Sezonenko,  Martensitic transformation in NiAlGa alloys, Металлофизика и новейшие технологии, Том 31, №4, с.553-564, 2009
 •  
  Г. Є. Монастырский, В. И. Коломыцев, Ю. Н. Коваль, П. Ошан, Г. Ванг, О. М. Иванова, Н.И. Даниленко, Структурные исследования порошков из сплавов с эффектом памяти формы на основе Ti–Ni–Hf, полученных методом электроискровой эрозии в жидком аргоне, Металлофизика и новейшие технологии, 33(3), 2011 289-300
 •  
  Г.Е. Монастирский, П.Ю. Портніченко, А.В. Гільчук, П. Ошан, Ю.Н. Коваль, Виготовлення композитів на основі матеріалів з пам'яттю форми з порошків Ni-Al і Cu-Al-Ni, Металлофизика и новейшие технологии, 33(5), 2011 637-648
 •  
  G.E.  Monastyrsky, P. Ochin, G.Y. Wang, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, V.O. Tinkov, A.A. Shcherba, S.M. Zaharchenko,  Structure and composition of titanium spark erosion powder obtained in liquid nitrogen, Chem. Met. Alloys 4(1/2) (2011) 126-142.
 •  
  Г.Є. Монастирський, Д.О. Сірий, А.В. Гільчук, В.І. Коломицев, Ю.М. Коваль, Виготовлення методами порошкової металургії пінзі стопів з памяттю форми системи Сu-Al-Ni, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2011, т. 9, № 4, сс. 979—989
 •  
  G.E.  Monastyrsky, P. Ochin, G.Y. Wang, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, V.O. Tinkov, A.A. Shcherba, S.M. Zaharchenko, Effect of particles size on chemical composition of Ti-Ni-base spark erosion powder obtained in liquid argon, Chemistry of Metals and Alloys, Chem. Met. Alloys 4 (2011) 188-199
 •  
  G.E. Monastyrsky, P. Ochin, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, The role of nano-sized fraction on spark plasma sintering the pre-alloyed spark-erosion powders, Journal of Nano- and Electronic Physics, Vol. 4 No 1, 01007-1 - 01007-7 (2012)
 • G.E. Monastyrsky, P. Ochin, V.V. Odnosum, A.Yu. Pasko, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, Martensitic Transformation in Ni-Al-Pt High Temperature Shape Memory Alloys, Mat.Sci. Forum, 738-739, 506-511 (2013)
 • P. Ochin, A.V. Gilchuk, G.E. Monastyrsky, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, A.A. Shcherba, S.N. Zaharchenko, Martensitic Transformation in Spark Plasma Sintered Compacts of Ni-Mn-Ga Powders Prepared by Spark Erosion Method in Cryogenic Liquids, Mat.Sci. Forum, 738-739, 451-455 (2013)
 • Ph. Vermaut, C. Declairieux, P. Ochin,V. Kolomytsev, A. Pasko, G. Monastyrsky, A. Denquin, R. Portier, Martensitic transformation and shape memory effect at very high temperatures in HfPd, and TiAu intermetallic compounds, Journal of Alloys and Compounds, 577S1, S388-S392 (2013) Available online 16 February 2012.
 •  
  Richard A. Portier, Patrick Ochin, Alexandr Y. Pasko, Gennady E. Monastyrsky, Andreii V. Gilchuk, Victor I. Kolomytsev, Yuri N. Koval, Spark plasma sintering of Cu-Al-Ni shape memory alloy, Journal of Alloys and Compounds, 577S1, S472-S477 (2013) Available online 30 March 2012
 •  
  Спосіб отримання монолітного нитріду титану: Патент на корисну модель 84465 Україна: МПК (2013.01) С22С 14/01, В22F3/105 (2006.01) / Монастирський Г.Є., Ошан П., Гільчук А.В., Щерба А.А., Коваль Ю.Н.; ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України.– u 2013 04190 ; заявл. 04.04.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. №20.– 5 с. :
 •  
  Monastyrsky G.E. Microstructure investigation of the spark plasma sintered Cu-Al-Ni shape memory material / G.E. Monastyrsky, A.V. Kotko, A.V. Gilchuk, P. Ochin, V.I.Kolomytsev,Yu.N. Koval// Металлофизика и новейшие технологии.– 2014.– Т.36, №8.– С.1091-1099.
 •  
  Monastyrsky G.E. Mechanical testing of the spark plasma sintered shape memory materials / G.E. Monastyrsky, A.V. Gilchuk, P. Ochin,O.M. Ivanova, Yu.N. Podrezov, Yu.N. Koval // Металлофизика и новейшие технологии.– 2014.– Т.36, №11.– С.857-862.  
 • Monastyrsky G. Nanoparticles formation mechanisms through the spark erosion of alloys in cryogenic liquids  Nanoscale Res Lett. 2015 Dec;10(1):503. doi: 10.1186/s11671-015-1212-9. Epub 2015 Dec 29.

 Профіль у Google Scholar

Профіль у системі ORCID

 


Читати далі

bot60533
bot60533
0 коментар
0 голос
349 прочитання

Викладаються предмети

Додано 3 рік тому

„Нові матеріали і речовини” (лекції, тести, VI курс)
„Фізико-хімічна інформатика. Прогнозування та управління властивостями матеріалів” (лекції, тести, ІV курс)
„Локальні методи аналізу” (лекції, тести, контрольні роботи, задачі, V курс)


Читати далі

bot60533
bot60533
0 коментар
0 голос
411 прочитання

Публікації

Додано 3 рік тому

Опубліковано з 1967 по 2007 р. близько 600 робіт, в т.ч. 12 монографій та 57 винаходів, деякі з них такі:

Effekt of formation gas-Liquid flow // The Allerton Press Inc.-N.Y.-1972.-P-30.
Способ интенсификации процесса теплообмена // А.С. СССР № 444931, БИ №36, 1972.
Вопросы теории и практики судовых энергетических установок. Владивосток, 1973.-174 с.
Способ интенсификации процесса теплообмена //А.С. СССР № 484930, БИ №12,1974.
Рекристаллизационный сатуратор //А.с.СССР № 490825, БИ № 41, 1975.
Управление процессом массовой кристаллизации синтетических игольчатый кристаллов //ДАН СССР, т.228, №4, 1975, с.928-931.
Рентгенофазовый анализ игольчатых кристаллов в камере типа Гондольфи //Сб. тр. геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, т.129, 1976. С.138-147.
О парагенезисе минералов в промышленных отложениях //Сб.тр. Ин-та кристаллографии им.А.В.Шубникова АН СССР, 1976. С.269-273.
О массовой кристаллизации арагонитовых игл // Известия вузов СССР, 1976, № 1.С. 8-12.
Результаты скоростной киносъемки зарождения и роста монокристаллов сахарозы, кальцита и арагонита, // Известия вузов СССР, 1977, № 6.-С. 120-129.
The Effect of Elastik Vibrations on Monodispersity and Kinettics Crystallization of C12H22O11, CaCO3-A //The Allerton Press J. Program, 1981, Ins.,150; Fifth Avenue, N.Y., 10011, P.49-52.
Кристаллизация. Учебное пособие для студентов вузов, -К., Вища школа, 1982. -200 с.
Kinetics of calcium carbonate growth scale and aqueous Solutions //U.S.Geolog. SURVEY Water Resources Center Division, Denver, Colorado, 80225, American Geophysical Union and American Chemical Society, 1983, 28(12), P.21-26.
Влияние акустических колебаний на механические свойства карбонатов //Прочность материалов...при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения, -К., 1984. С.124-131.
Устройство для определения толщины отложений. //А.С. СССР № 1139954, БИ №6, 1985.
Mass crystallization of formations industry apparatus //Japan 223, Hiyoshi Kohokuku Yokohama, Department of Mechanical Engineering, Keio university. Preparation of paper for JSME (Japan society of mechanical engineers), 1985, 5(3), P.168-172.
Physicochemical study of the composition of scale on sugar production apparatus //Plozk, Poland, Department of Mechanical Engineering, 1985, 11(7), P.8-17.
Способ для кристаллизации веществ. //А.с. СССР № 1152312, БИ №12, 1985.
Принципы построения систем оптимального управления технологическими многофакторными процессами кристаллизации из многокомпонентных растворов //Кибернетика и системный анализ, 1998, №6. С.162-169.
Кристаллизационные волны при росте монокристаллов //Доп. НАНУ, 1999, №12, С.82-90.
Фізико-хімічна інформатика: народження нового наукового напряму //Вісник НАН України, 1999, №10. С.15-24.
Raman scattering of the plasma treated C60 films //Hydrogen materials science and chiemistry of metal hydrides.- Kiev: ADEF-Ukraine, 2001. – P.654-655.
Патент на винахід №50133 А, кл.G01N27/22 “Пристрій для безперервного контролю вологості нафтопродуктів, які транспортуються трубопроводом”. Бюл.№10, 2002.
Le Albarede post-graduate of Laboratory d’Aerothermique //Paris, France, 2004. Р.89-93.
Royzman V.P., Bogorosh O.T. Dynamic characteristics sdentification of aircraft engine. Mechanics // Best regards, Lietuvos, Kaunas, 2005, pp.12.
Bogorosh A., Voropaev G, Yurchenko N. Thermal control of transitional and turbulent boundary layers under centrifugal forces //5th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, September 16-18, 2005, Mallorca, Spain.
Механизмы формирования физико-химических информационных структур //VII российско-украинский семинар «Нанофизика и наноэлектроника». С.-П., 2006.С.10-11.
The guided synthesis of nanomaterials and coverage's //World Academy of ceramics International Ceramic Federation 7th International Conference materials IN clinical applications. "Disclosing Materials at Nanoscale" CIMTEC 2006, FAENZA, ITALY, 2006. Р.120-129.
The guided synthesis of nanomaterials and coverage's //Disclosing Materials at Nonsocial, Egypt, 2006. P.111.
Propagation in navigation electronic devices defects /Visniakov N, Novickij J., Bogorosh A., Voronov S., Larkin S. // ISSN 1392–1320 MEDZIAGOTYRA. Vol. 4, No.12. 2006 P.120-138.
Diagnostics of nano-particles on a surface and in volume of a solid body //A. Bogorosh, S. Voronov //Journal of Vibroenggineering, Vol.9, Issue 2, 2007. P.75-84.
Проектування типового і спец. устаткування. Навч. посібник, Київ, НУХТ, 2007.-150с.
Збірник термінів. Навч. посібник. Української академії друкарства, Львів. 2006. - 84с.
Информационные физико-химические структуры в машиностроении /”Вісті АІНУ” “Машинобудування і прогресивні технології”, 2006. Харьков, С.165-171.
Диагностика разрушения объектов микро-и наноэлектроники //Авиационно-космическая техника и технология, №4 (30), Харьков, 2006, с.100-107.
Движение дислокации сквозь хаотические сетки препятствий //Актуальные вопросы теории дислокации. — М., 2006. С. 201-215.
Получение нанокристаллических материалов с заданными свойствами /Наноматериаловедение: технологии и материалы, ИПМ, 2007.- С.280-299.
Діагностика руйнування мікро-і наноелектроніки //Сучасні проблеми фізики твердого тіла, Київ. КНУ, -2007. – С.67-69.
Выявление дефектов в сегнетоэлектриках и пьезокерамике //Богорош А.Т., Воронов С.А., Якименко Ю.И.//Современные достижения в науке и образовании, Израиль, Натания, 2007. – С.19-23, 39-44.

Інформація про публікації у Scopus за напрямком:

Engineering , Materials Science  ( кількість публікацій: 11, кількість цитувань: 13, h-індекс: 2)

Інформація про публікації у Google Академія : ( кількість публікацій: 132, кількість цитувань: 84, h-індекс: 5)

Профіль у ORCID

 


Читати далі

vms049171
vms049171
0 коментар
0 голос
304 прочитання

Про викладача

Додано 3 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Академік НАН України Д.б.н., професор,

Посада: Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі

vms049171
vms049171
0 коментар
0 голос
345 прочитання

Викладаються предмети

Додано 3 рік тому

Основи біофізики
Електроніка слабких сигналів


Читати далі