Блог

vso68116
vso68116
0 коментар
0 голос
548 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Д.т.н., професор, завідувач кафедри "Прикладна фізика"

Посада: Завідувач кафедри ПФ

Біографія: Після закінчення інституту 2 роки служив в лавах Радянської армії. З 1 квітня 1975 року працює в КПІ на посадах молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник, заступник проректора з наукової роботи, завідувач кафедри прикладної фізики.
Навчався в аспірантурі в 1975-1978 роках. Захистив кандидатську дисертацію в 1981 році, докторську дисертацію в 1997 році. Професор з 2003 року. Завідувач кафедри прикладної фізики з 2002 року.
Підготував двох кандидатів наук.
Член двох Спеціалізованих Вчених рад по захисту докторських дисертацій.
Член Експертної ради ВАК України з радіотехніки, електроніки та телекомунікацій.
Член Експертної ради з природничих та математичних наук при ДАК України.
Член секції приладобудування Науково-експертної ради Міністерства освіти і науки України.
Науковій керівник науково-дослідної лабораторії "Дидактик".


Читати далі

ivv59915
ivv59915
0 коментар
0 голос
677 прочитання

Публікації

Додано 4 рік тому

Має 30 публікацій, з них 4 авторські свідоцтва на винаходи та 6 навчально-методичних праць


Читати далі

stanislawbeh
stanislawbeh
0 коментар
0 голос
955 прочитання

Механіка групи ФІ

Додано 4 рік тому

На youtube каналі stanislawbeh виклав відео розбору задач з механіки.

Додаткові методичні матеріали можна знайти у розділі Методичні матеріали нашого сайту.

Задачі розбираються за збірником Механіка. Закони і задачі. О.В.Кравцов, А.Б.Шевченко, Д.В.Філін та Иродов И.Е. Задачи по общей физике.2002 г..

Кінематика.


Читати далі

vso68116
vso68116
0 коментар
0 голос
598 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

Вступ до спеціальності
Основи наукових досліджень


Читати далі

ivv59915
ivv59915
571 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

К.т.н.,доцент кафедри "Прикладна фізика"

Посада: доцент кафедри ПФ


Читати далі

ivv59915
ivv59915
0 коментар
0 голос
568 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому
 • "Оптоелектроніка" (лекції, семінари, курсова робота, ІV курс);
 • "Квантова електроніка" (семінари, IV курс);
 • "Оптика, квантова фізика і будова речовини " (лекції, семінари, ІІ курс);
 • "Загальна фізика. Оптика" (семінари, лабораторні, ІІ курс)
 • "Введення в спеціальність" , участь в лекційному курсі (І курс);

Читати далі

mge155341
mge155341
0 коментар
0 голос
648 прочитання

Публікації

Додано 4 рік тому

Профілі у науково-метричних базах:

Публікації

 • Koval Yu.N., Monastyrsky G.E., Reversible martensite transformation and shape memory effect in Fe-Ni-Nb alloys , Scripta Metallurgica et Materialia, 28, pp.41-46(1993) (Available abstract here)
 • Koval Yu.N., Monastyrsky G.E., On the nature of the variation of martensitic transformation hysteresis and SME characteristic in Fe-Ni base alloys , Jour. de Physique, Col. C8, 5, p. C8-397-402 (1995)
 • T.Czeppe, Yu.N.Koval, G.E.Monastyrsky, The microstructure and martensitic transformation in Ni-Al alloys with Yttrium Addition , Jour. de Physique IV France 7, Col. C5, Supplement au Journal de Physyque III de Novembre 1997, p. C5-173 (1997). 4) Yu.N. Koval, Monastyrsky G.E. V. Odnosum Мартенситне перетворення в Ni-Al-Re сплавах, Металлофизика и новейшие технологии, т.23, с.69-75 (2001)
 • Monastyrsky G.E., V.V. Odnosum, J. Van Humbeeck , V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval Powder metallurgical processing of Ni-Ti-Zr alloys undergoing martensitic transformation: part I, Intermetallics, v.10, 1, pp.95-103, (2002)
 • Monastyrsky G.E., J. Van Humbeeck , V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, Powder metallurgical processing of Ni-Ti-Zr alloys undergoing martensitic transformation--part II,. Intermetallics, v.10, 1, pp.613-624,(2002)
 • Yu.N.Koval, A.A.Lichachev, G.E. Monastyrsky, A.Yu. Pasko, Gradient functional materials with phase transformation, Металлофизика и новейшие технологии, 2001, 23, с.1-10
 • G.E. Monastyrsky, Yu.N. Koval, G.S. Firstov, J. Van Humbeeck, Martensitic transformation in Fe-Mn-(Si,Ge,Sn) alloys, J de Physique IV, 2003, p.355-359
 • Г.Є. Монастирський, А.П. Шпак, Ю.Н. Коваль, Р.Я. Мусієнко, Дослідження стану порошків одержаних електоіскровим методом із сплавів з мартенсітним перетворенням, Металлофизика и новейшие технологии, 2003, №6, 25, с.803-816
 • Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, G.S. Firstov, G.E. Monastyrsky, Effect of additions Re in NiAl based alloys, J.Phys. IV France 112 p.1063-1066 (2003)
 • Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, R. Ya. Musienko, A.Yu. Sezonenko, Influence of the Ga Alloying on the Properties of NiAl Based Alloys, Solid State Phenomena Vol. 130 (2007) pp. 117-120
 • Г.Е. Монастырский, Ю.Н. Коваль, А.П. Шпак, Р.Я. Мусиенко, В.И. Коломыцев, А.А. Щерба, С.Н. Захарченко, П.Г. Яковенко, Получение электроискровым методом порошков сплавов с эффектом памяти формы, Порошковая металлургия, 5/6, стр.3-15 (2007)
 • Yu.N.Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, Yu.V. Kudrayvtsev, A.V. Yefremova, Yu.V.Nesterenko, V.A.Mokhort, The influence of the alloying with B and Re on NiAl based alloys. Archives of Metallurgy and Materials, 51, 2, p. 277-281 (2007)
 • Г.Є. Монастирський , В.І. Коломицев, Ю.Н. Коваль, А.А. Щерба, С.М. Захарченко, Р. Портьє, Морфологічні та структурні особливості порошків матеріалів із пам'яттю форми отриманих електроіскровим методом в криогених рідинах, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, , Т.5, вип.2, C.54-60 (2007)
 • G.E. Monastyrsky, P.A. Yakovenko, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, A.A. Shcherba and R. Portier, Characterization of spark-eroded shape memory alloy powders obtained in cryogenic liquids, Material Science and Engineering A, In Press, Available online 6 June 2007
 • Г. Є. Монастирський, В. В. Односум, В. І. Коломицев,Ю. Н. Коваль, П. Ошін, Р. Портьєр, А. А. Щерба, С. Н.Захарченко. Характеризація порошку NiAl, отриманого електроіскровим методом в рідкому аргоні, Металлофизика и новейшие технологии, т. 30, спецвипуск, с.761-772, 2008
 •  
  О.М. Іванова, М.І. Даниленко, Г.Є. Монастирський, В.І. Коломицев, Ю.Н. Коваль, А.А. Щерба, С.М.  Захарченко, Р. Портьє, Дослідження механізмів утворення нанопорошків Ti-Ni-Zr-Cu, отриманих методом електроіскрової ерозії в кріогенних рідинах, Металлофизика и новейшие технологии, Том 31, №5, с.603-614, 2009
 •  
  Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, R. Ya. Musienko, A.Yu. Sezonenko,  Martensitic transformation in NiAlGa alloys, Металлофизика и новейшие технологии, Том 31, №4, с.553-564, 2009
 •  
  Г. Є. Монастырский, В. И. Коломыцев, Ю. Н. Коваль, П. Ошан, Г. Ванг, О. М. Иванова, Н.И. Даниленко, Структурные исследования порошков из сплавов с эффектом памяти формы на основе Ti–Ni–Hf, полученных методом электроискровой эрозии в жидком аргоне, Металлофизика и новейшие технологии, 33(3), 2011 289-300
 •  
  Г.Е. Монастирский, П.Ю. Портніченко, А.В. Гільчук, П. Ошан, Ю.Н. Коваль, Виготовлення композитів на основі матеріалів з пам'яттю форми з порошків Ni-Al і Cu-Al-Ni, Металлофизика и новейшие технологии, 33(5), 2011 637-648
 •  
  G.E.  Monastyrsky, P. Ochin, G.Y. Wang, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, V.O. Tinkov, A.A. Shcherba, S.M. Zaharchenko,  Structure and composition of titanium spark erosion powder obtained in liquid nitrogen, Chem. Met. Alloys 4(1/2) (2011) 126-142.
 •  
  Г.Є. Монастирський, Д.О. Сірий, А.В. Гільчук, В.І. Коломицев, Ю.М. Коваль, Виготовлення методами порошкової металургії пінзі стопів з памяттю форми системи Сu-Al-Ni, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2011, т. 9, № 4, сс. 979—989
 •  
  G.E.  Monastyrsky, P. Ochin, G.Y. Wang, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, V.O. Tinkov, A.A. Shcherba, S.M. Zaharchenko, Effect of particles size on chemical composition of Ti-Ni-base spark erosion powder obtained in liquid argon, Chemistry of Metals and Alloys, Chem. Met. Alloys 4 (2011) 188-199
 •  
  G.E. Monastyrsky, P. Ochin, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, The role of nano-sized fraction on spark plasma sintering the pre-alloyed spark-erosion powders, Journal of Nano- and Electronic Physics, Vol. 4 No 1, 01007-1 - 01007-7 (2012)
 • G.E. Monastyrsky, P. Ochin, V.V. Odnosum, A.Yu. Pasko, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, Martensitic Transformation in Ni-Al-Pt High Temperature Shape Memory Alloys, Mat.Sci. Forum, 738-739, 506-511 (2013)
 • P. Ochin, A.V. Gilchuk, G.E. Monastyrsky, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, A.A. Shcherba, S.N. Zaharchenko, Martensitic Transformation in Spark Plasma Sintered Compacts of Ni-Mn-Ga Powders Prepared by Spark Erosion Method in Cryogenic Liquids, Mat.Sci. Forum, 738-739, 451-455 (2013)
 • Ph. Vermaut, C. Declairieux, P. Ochin,V. Kolomytsev, A. Pasko, G. Monastyrsky, A. Denquin, R. Portier, Martensitic transformation and shape memory effect at very high temperatures in HfPd, and TiAu intermetallic compounds, Journal of Alloys and Compounds, 577S1, S388-S392 (2013) Available online 16 February 2012.
 •  
  Richard A. Portier, Patrick Ochin, Alexandr Y. Pasko, Gennady E. Monastyrsky, Andreii V. Gilchuk, Victor I. Kolomytsev, Yuri N. Koval, Spark plasma sintering of Cu-Al-Ni shape memory alloy, Journal of Alloys and Compounds, 577S1, S472-S477 (2013) Available online 30 March 2012
 •  
  Спосіб отримання монолітного нитріду титану: Патент на корисну модель 84465 Україна: МПК (2013.01) С22С 14/01, В22F3/105 (2006.01) / Монастирський Г.Є., Ошан П., Гільчук А.В., Щерба А.А., Коваль Ю.Н.; ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України.– u 2013 04190 ; заявл. 04.04.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. №20.– 5 с. :
 •  
  Monastyrsky G.E. Microstructure investigation of the spark plasma sintered Cu-Al-Ni shape memory material / G.E. Monastyrsky, A.V. Kotko, A.V. Gilchuk, P. Ochin, V.I.Kolomytsev,Yu.N. Koval// Металлофизика и новейшие технологии.– 2014.– Т.36, №8.– С.1091-1099.
 •  
  Monastyrsky G.E. Mechanical testing of the spark plasma sintered shape memory materials / G.E. Monastyrsky, A.V. Gilchuk, P. Ochin,O.M. Ivanova, Yu.N. Podrezov, Yu.N. Koval // Металлофизика и новейшие технологии.– 2014.– Т.36, №11.– С.857-862.  
 • Monastyrsky G. Nanoparticles formation mechanisms through the spark erosion of alloys in cryogenic liquids  Nanoscale Res Lett. 2015 Dec;10(1):503. doi: 10.1186/s11671-015-1212-9. Epub 2015 Dec 29.

 

 


Читати далі

bot60533
bot60533
0 коментар
0 голос
502 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

„Нові матеріали і речовини” (лекції, тести, VI курс)
„Фізико-хімічна інформатика. Прогнозування та управління властивостями матеріалів” (лекції, тести, ІV курс)
„Локальні методи аналізу” (лекції, тести, контрольні роботи, задачі, V курс)


Читати далі

bot60533
bot60533
0 коментар
0 голос
595 прочитання

Публікації

Додано 4 рік тому

Опубліковано з 1967 по 2007 р. близько 600 робіт, в т.ч. 12 монографій та 57 винаходів, деякі з них такі:

Effekt of formation gas-Liquid flow // The Allerton Press Inc.-N.Y.-1972.-P-30.
Способ интенсификации процесса теплообмена // А.С. СССР № 444931, БИ №36, 1972.
Вопросы теории и практики судовых энергетических установок. Владивосток, 1973.-174 с.
Способ интенсификации процесса теплообмена //А.С. СССР № 484930, БИ №12,1974.
Рекристаллизационный сатуратор //А.с.СССР № 490825, БИ № 41, 1975.
Управление процессом массовой кристаллизации синтетических игольчатый кристаллов //ДАН СССР, т.228, №4, 1975, с.928-931.
Рентгенофазовый анализ игольчатых кристаллов в камере типа Гондольфи //Сб. тр. геологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, т.129, 1976. С.138-147.
О парагенезисе минералов в промышленных отложениях //Сб.тр. Ин-та кристаллографии им.А.В.Шубникова АН СССР, 1976. С.269-273.
О массовой кристаллизации арагонитовых игл // Известия вузов СССР, 1976, № 1.С. 8-12.
Результаты скоростной киносъемки зарождения и роста монокристаллов сахарозы, кальцита и арагонита, // Известия вузов СССР, 1977, № 6.-С. 120-129.
The Effect of Elastik Vibrations on Monodispersity and Kinettics Crystallization of C12H22O11, CaCO3-A //The Allerton Press J. Program, 1981, Ins.,150; Fifth Avenue, N.Y., 10011, P.49-52.
Кристаллизация. Учебное пособие для студентов вузов, -К., Вища школа, 1982. -200 с.
Kinetics of calcium carbonate growth scale and aqueous Solutions //U.S.Geolog. SURVEY Water Resources Center Division, Denver, Colorado, 80225, American Geophysical Union and American Chemical Society, 1983, 28(12), P.21-26.
Влияние акустических колебаний на механические свойства карбонатов //Прочность материалов...при звуковых и ультразвуковых частотах нагружения, -К., 1984. С.124-131.
Устройство для определения толщины отложений. //А.С. СССР № 1139954, БИ №6, 1985.
Mass crystallization of formations industry apparatus //Japan 223, Hiyoshi Kohokuku Yokohama, Department of Mechanical Engineering, Keio university. Preparation of paper for JSME (Japan society of mechanical engineers), 1985, 5(3), P.168-172.
Physicochemical study of the composition of scale on sugar production apparatus //Plozk, Poland, Department of Mechanical Engineering, 1985, 11(7), P.8-17.
Способ для кристаллизации веществ. //А.с. СССР № 1152312, БИ №12, 1985.
Принципы построения систем оптимального управления технологическими многофакторными процессами кристаллизации из многокомпонентных растворов //Кибернетика и системный анализ, 1998, №6. С.162-169.
Кристаллизационные волны при росте монокристаллов //Доп. НАНУ, 1999, №12, С.82-90.
Фізико-хімічна інформатика: народження нового наукового напряму //Вісник НАН України, 1999, №10. С.15-24.
Raman scattering of the plasma treated C60 films //Hydrogen materials science and chiemistry of metal hydrides.- Kiev: ADEF-Ukraine, 2001. – P.654-655.
Патент на винахід №50133 А, кл.G01N27/22 “Пристрій для безперервного контролю вологості нафтопродуктів, які транспортуються трубопроводом”. Бюл.№10, 2002.
Le Albarede post-graduate of Laboratory d’Aerothermique //Paris, France, 2004. Р.89-93.
Royzman V.P., Bogorosh O.T. Dynamic characteristics sdentification of aircraft engine. Mechanics // Best regards, Lietuvos, Kaunas, 2005, pp.12.
Bogorosh A., Voropaev G, Yurchenko N. Thermal control of transitional and turbulent boundary layers under centrifugal forces //5th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, September 16-18, 2005, Mallorca, Spain.
Механизмы формирования физико-химических информационных структур //VII российско-украинский семинар «Нанофизика и наноэлектроника». С.-П., 2006.С.10-11.
The guided synthesis of nanomaterials and coverage's //World Academy of ceramics International Ceramic Federation 7th International Conference materials IN clinical applications. "Disclosing Materials at Nanoscale" CIMTEC 2006, FAENZA, ITALY, 2006. Р.120-129.
The guided synthesis of nanomaterials and coverage's //Disclosing Materials at Nonsocial, Egypt, 2006. P.111.
Propagation in navigation electronic devices defects /Visniakov N, Novickij J., Bogorosh A., Voronov S., Larkin S. // ISSN 1392–1320 MEDZIAGOTYRA. Vol. 4, No.12. 2006 P.120-138.
Diagnostics of nano-particles on a surface and in volume of a solid body //A. Bogorosh, S. Voronov //Journal of Vibroenggineering, Vol.9, Issue 2, 2007. P.75-84.
Проектування типового і спец. устаткування. Навч. посібник, Київ, НУХТ, 2007.-150с.
Збірник термінів. Навч. посібник. Української академії друкарства, Львів. 2006. - 84с.
Информационные физико-химические структуры в машиностроении /”Вісті АІНУ” “Машинобудування і прогресивні технології”, 2006. Харьков, С.165-171.
Диагностика разрушения объектов микро-и наноэлектроники //Авиационно-космическая техника и технология, №4 (30), Харьков, 2006, с.100-107.
Движение дислокации сквозь хаотические сетки препятствий //Актуальные вопросы теории дислокации. — М., 2006. С. 201-215.
Получение нанокристаллических материалов с заданными свойствами /Наноматериаловедение: технологии и материалы, ИПМ, 2007.- С.280-299.
Діагностика руйнування мікро-і наноелектроніки //Сучасні проблеми фізики твердого тіла, Київ. КНУ, -2007. – С.67-69.
Выявление дефектов в сегнетоэлектриках и пьезокерамике //Богорош А.Т., Воронов С.А., Якименко Ю.И.//Современные достижения в науке и образовании, Израиль, Натания, 2007. – С.19-23, 39-44.

Інформація про публікації у Scopus за напрямком:

Engineering , Materials Science  ( кількість публікацій: 11, кількість цитувань: 13, h-індекс: 2)

Інформація про публікації у Google Академія : ( кількість публікацій: 132, кількість цитувань: 84, h-індекс: 5)

Профіль у ORCID

 


Читати далі

vms049171
vms049171
0 коментар
0 голос
448 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Академік НАН України Д.б.н., професор,

Посада: Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі

vms049171
vms049171
0 коментар
0 голос
523 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

Основи біофізики
Електроніка слабких сигналів


Читати далі

vda39036
vda39036
0 коментар
0 голос
503 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

Основи загальної біології та біохімії


Читати далі