Блог

mge155341
mge155341
0 коментар
0 голос
119 прочитання

Порядок проведення занять під час карантину

Додано 8 місяць тому

В зв'язку із пандемією COVID-2019 заняття доцента Монастирського Г.Є. до закінчення карантину будуть проводиться за розкладом в дистанційному режимі для дисциплін

 • Термодинаміка (ФФ-91,92,93)
 • Статистична радіофізика та оптика (ФФ-71, ФФ-72, ФФ-73)
 • Нові речовини та матеріали (ФФ-91мн, ФФ-92мн, ФФ-93мн)

Читати далі

mge155341
mge155341
0 коментар
0 голос
531 прочитання

Наукові проекти

Додано 4 рік тому

Брав участь у виконанні наступних програмах міжнародних кооперації:

INTAS

 • (1995-1996) "Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with advanced functional properties" (project INTAS 93-1202);
 • (1996-1997) "Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with advanced functional properties" (project INTAS 93-1202-ext);

INCO-Copernicus

 • (1997-1999) E.U. INCO-Copernicus project IC15-CT96-0704 "Development of non-conventional shape memory alloys production technologies: high temperature Cu-based and Ni-Ti based alloys" European Comunity (INCO-COPERNICUS project, ERB IC15-CT96-0704);

ECONET (Ukraine-France)

 • (2004-2005)"Development of new bulk amorphous and nano-cristalline alloys, precursor of shape memory alloys" ECONET

PROJET INTERNATIONAL DE COOPERATION SCIENTIFIQUE (PICS) (Ukraine-France)

 • (2003-2006) "Multicomponent TiNi-based Shape Memory Alloys: design and research of the alloys produced in the precursor amorphous and nanocrystalline states" (PICS-1599)
 • (2007-2010) "Intermetallic and shape memory alloys for high temperature applications : a comparative study of alloys prepared from precursors obtained by non conventionnal powder production routes" (PICS-3717)
 

На сьогоднішній день бере участь в спільному проекті із інститутом електрозварювання ім. Б.Є. Патона

 
Дослідження впливу характеристик мікроструктури багатошарових фольг на їхні параметри реакційної здатності (Influence of the characteristic of multilayered nanofoils on their reactive ability)
 

Читати далі

mge155341
mge155341
0 коментар
0 голос
617 прочитання

Публікації

Додано 4 рік тому

Профілі у науково-метричних базах:

Публікації

 • Koval Yu.N., Monastyrsky G.E., Reversible martensite transformation and shape memory effect in Fe-Ni-Nb alloys , Scripta Metallurgica et Materialia, 28, pp.41-46(1993) (Available abstract here)
 • Koval Yu.N., Monastyrsky G.E., On the nature of the variation of martensitic transformation hysteresis and SME characteristic in Fe-Ni base alloys , Jour. de Physique, Col. C8, 5, p. C8-397-402 (1995)
 • T.Czeppe, Yu.N.Koval, G.E.Monastyrsky, The microstructure and martensitic transformation in Ni-Al alloys with Yttrium Addition , Jour. de Physique IV France 7, Col. C5, Supplement au Journal de Physyque III de Novembre 1997, p. C5-173 (1997). 4) Yu.N. Koval, Monastyrsky G.E. V. Odnosum Мартенситне перетворення в Ni-Al-Re сплавах, Металлофизика и новейшие технологии, т.23, с.69-75 (2001)
 • Monastyrsky G.E., V.V. Odnosum, J. Van Humbeeck , V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval Powder metallurgical processing of Ni-Ti-Zr alloys undergoing martensitic transformation: part I, Intermetallics, v.10, 1, pp.95-103, (2002)
 • Monastyrsky G.E., J. Van Humbeeck , V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, Powder metallurgical processing of Ni-Ti-Zr alloys undergoing martensitic transformation--part II,. Intermetallics, v.10, 1, pp.613-624,(2002)
 • Yu.N.Koval, A.A.Lichachev, G.E. Monastyrsky, A.Yu. Pasko, Gradient functional materials with phase transformation, Металлофизика и новейшие технологии, 2001, 23, с.1-10
 • G.E. Monastyrsky, Yu.N. Koval, G.S. Firstov, J. Van Humbeeck, Martensitic transformation in Fe-Mn-(Si,Ge,Sn) alloys, J de Physique IV, 2003, p.355-359
 • Г.Є. Монастирський, А.П. Шпак, Ю.Н. Коваль, Р.Я. Мусієнко, Дослідження стану порошків одержаних електоіскровим методом із сплавів з мартенсітним перетворенням, Металлофизика и новейшие технологии, 2003, №6, 25, с.803-816
 • Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, G.S. Firstov, G.E. Monastyrsky, Effect of additions Re in NiAl based alloys, J.Phys. IV France 112 p.1063-1066 (2003)
 • Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, R. Ya. Musienko, A.Yu. Sezonenko, Influence of the Ga Alloying on the Properties of NiAl Based Alloys, Solid State Phenomena Vol. 130 (2007) pp. 117-120
 • Г.Е. Монастырский, Ю.Н. Коваль, А.П. Шпак, Р.Я. Мусиенко, В.И. Коломыцев, А.А. Щерба, С.Н. Захарченко, П.Г. Яковенко, Получение электроискровым методом порошков сплавов с эффектом памяти формы, Порошковая металлургия, 5/6, стр.3-15 (2007)
 • Yu.N.Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, Yu.V. Kudrayvtsev, A.V. Yefremova, Yu.V.Nesterenko, V.A.Mokhort, The influence of the alloying with B and Re on NiAl based alloys. Archives of Metallurgy and Materials, 51, 2, p. 277-281 (2007)
 • Г.Є. Монастирський , В.І. Коломицев, Ю.Н. Коваль, А.А. Щерба, С.М. Захарченко, Р. Портьє, Морфологічні та структурні особливості порошків матеріалів із пам'яттю форми отриманих електроіскровим методом в криогених рідинах, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, , Т.5, вип.2, C.54-60 (2007)
 • G.E. Monastyrsky, P.A. Yakovenko, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, A.A. Shcherba and R. Portier, Characterization of spark-eroded shape memory alloy powders obtained in cryogenic liquids, Material Science and Engineering A, In Press, Available online 6 June 2007
 • Г. Є. Монастирський, В. В. Односум, В. І. Коломицев,Ю. Н. Коваль, П. Ошін, Р. Портьєр, А. А. Щерба, С. Н.Захарченко. Характеризація порошку NiAl, отриманого електроіскровим методом в рідкому аргоні, Металлофизика и новейшие технологии, т. 30, спецвипуск, с.761-772, 2008
 •  
  О.М. Іванова, М.І. Даниленко, Г.Є. Монастирський, В.І. Коломицев, Ю.Н. Коваль, А.А. Щерба, С.М.  Захарченко, Р. Портьє, Дослідження механізмів утворення нанопорошків Ti-Ni-Zr-Cu, отриманих методом електроіскрової ерозії в кріогенних рідинах, Металлофизика и новейшие технологии, Том 31, №5, с.603-614, 2009
 •  
  Yu. N. Koval, G.E. Monastyrsky, V.V. Odnosum, T. Czeppe, R. Ya. Musienko, A.Yu. Sezonenko,  Martensitic transformation in NiAlGa alloys, Металлофизика и новейшие технологии, Том 31, №4, с.553-564, 2009
 •  
  Г. Є. Монастырский, В. И. Коломыцев, Ю. Н. Коваль, П. Ошан, Г. Ванг, О. М. Иванова, Н.И. Даниленко, Структурные исследования порошков из сплавов с эффектом памяти формы на основе Ti–Ni–Hf, полученных методом электроискровой эрозии в жидком аргоне, Металлофизика и новейшие технологии, 33(3), 2011 289-300
 •  
  Г.Е. Монастирский, П.Ю. Портніченко, А.В. Гільчук, П. Ошан, Ю.Н. Коваль, Виготовлення композитів на основі матеріалів з пам'яттю форми з порошків Ni-Al і Cu-Al-Ni, Металлофизика и новейшие технологии, 33(5), 2011 637-648
 •  
  G.E.  Monastyrsky, P. Ochin, G.Y. Wang, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, V.O. Tinkov, A.A. Shcherba, S.M. Zaharchenko,  Structure and composition of titanium spark erosion powder obtained in liquid nitrogen, Chem. Met. Alloys 4(1/2) (2011) 126-142.
 •  
  Г.Є. Монастирський, Д.О. Сірий, А.В. Гільчук, В.І. Коломицев, Ю.М. Коваль, Виготовлення методами порошкової металургії пінзі стопів з памяттю форми системи Сu-Al-Ni, Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 2011, т. 9, № 4, сс. 979—989
 •  
  G.E.  Monastyrsky, P. Ochin, G.Y. Wang, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, V.O. Tinkov, A.A. Shcherba, S.M. Zaharchenko, Effect of particles size on chemical composition of Ti-Ni-base spark erosion powder obtained in liquid argon, Chemistry of Metals and Alloys, Chem. Met. Alloys 4 (2011) 188-199
 •  
  G.E. Monastyrsky, P. Ochin, A.V. Gilchuk, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, The role of nano-sized fraction on spark plasma sintering the pre-alloyed spark-erosion powders, Journal of Nano- and Electronic Physics, Vol. 4 No 1, 01007-1 - 01007-7 (2012)
 • G.E. Monastyrsky, P. Ochin, V.V. Odnosum, A.Yu. Pasko, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, Martensitic Transformation in Ni-Al-Pt High Temperature Shape Memory Alloys, Mat.Sci. Forum, 738-739, 506-511 (2013)
 • P. Ochin, A.V. Gilchuk, G.E. Monastyrsky, V.I. Kolomytsev, Yu.N. Koval, A.A. Shcherba, S.N. Zaharchenko, Martensitic Transformation in Spark Plasma Sintered Compacts of Ni-Mn-Ga Powders Prepared by Spark Erosion Method in Cryogenic Liquids, Mat.Sci. Forum, 738-739, 451-455 (2013)
 • Ph. Vermaut, C. Declairieux, P. Ochin,V. Kolomytsev, A. Pasko, G. Monastyrsky, A. Denquin, R. Portier, Martensitic transformation and shape memory effect at very high temperatures in HfPd, and TiAu intermetallic compounds, Journal of Alloys and Compounds, 577S1, S388-S392 (2013) Available online 16 February 2012.
 •  
  Richard A. Portier, Patrick Ochin, Alexandr Y. Pasko, Gennady E. Monastyrsky, Andreii V. Gilchuk, Victor I. Kolomytsev, Yuri N. Koval, Spark plasma sintering of Cu-Al-Ni shape memory alloy, Journal of Alloys and Compounds, 577S1, S472-S477 (2013) Available online 30 March 2012
 •  
  Спосіб отримання монолітного нитріду титану: Патент на корисну модель 84465 Україна: МПК (2013.01) С22С 14/01, В22F3/105 (2006.01) / Монастирський Г.Є., Ошан П., Гільчук А.В., Щерба А.А., Коваль Ю.Н.; ІМФ ім. Г.В. Курдюмова НАН України.– u 2013 04190 ; заявл. 04.04.2013 ; опубл. 25.10.2013, Бюл. №20.– 5 с. :
 •  
  Monastyrsky G.E. Microstructure investigation of the spark plasma sintered Cu-Al-Ni shape memory material / G.E. Monastyrsky, A.V. Kotko, A.V. Gilchuk, P. Ochin, V.I.Kolomytsev,Yu.N. Koval// Металлофизика и новейшие технологии.– 2014.– Т.36, №8.– С.1091-1099.
 •  
  Monastyrsky G.E. Mechanical testing of the spark plasma sintered shape memory materials / G.E. Monastyrsky, A.V. Gilchuk, P. Ochin,O.M. Ivanova, Yu.N. Podrezov, Yu.N. Koval // Металлофизика и новейшие технологии.– 2014.– Т.36, №11.– С.857-862.  
 • Monastyrsky G. Nanoparticles formation mechanisms through the spark erosion of alloys in cryogenic liquids  Nanoscale Res Lett. 2015 Dec;10(1):503. doi: 10.1186/s11671-015-1212-9. Epub 2015 Dec 29.

 

 


Читати далі

mge155341
mge155341
0 коментар
0 голос
554 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

"Термодинаміка і молекулярна фізика" (лекції, семінари, лабораторні, І курс);

"Коливання та хвилі" (лекції, семінари, ІІІ курс);

 

"Статистична радіофізика та оптика" (лекції, семінари, ІІІ курс);

"Атомна фізика і будова речовини" (семінари, лабораторні, ІІІ курс);

Бере участь в викладанні лекцій із курсу "Введення в спеціальність").


Читати далі

mge155341
mge155341
0 коментар
0 голос
576 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

К. ф.-м. н, доцент кафедри "Прикладна фізика"

Посада: доцент

Освіта:

Біографія:В 1984 році закінчив Московський фізико-технічний інститут (факультет Проблем фізики та енергетики) за спеціальністю "Електроніка та автоматика". В 1984 - 1985 працюва в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України стажером дослідником. З 1985 по 1989 заочно закінчив аспірантуру в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. В 1990 році захистив кандидатьську дисертацію за темою "Мартенситне перетворення та ефект пам'ті форми в легованих сплавах на основі Fe-Ni" . З 1991 по 1992 працює в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України молодшим науковим співробітником. З 1992 по 1995 працює в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України науковим співробітником. В 1995 прейшов працювати в НТУУ "КПІ", де прийняв активну участь в організації і становлені фізико-технічного інституту НТУУ КПІ, зокрема в становлені навчальних лабораторій із загальної фізики. З 1997 і по сьогодні працює заступником завідуючого кафедри "Прикладна фізика" фізико-технічного інституту НТУУ КПІ . За сумістництвом працює старшим науковим співробітником в відділі фазових перетворень в інституті Металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.


Читати далі