Блог

gno69165
gno69165
0 коментар
0 голос
518 прочитання

Публікації

Додано 4 рік тому

Профілі у науково-метричних базах:

Публікації:

 • Muravov S.A., Gordiyko N.A., Bogorosh A.T., Bubulis A., Voronov S.A., The study of ferroelectric thin films on silicon substrates. Journal of Measuments in Engineering, March 2013, Volume 1, Issue 1, ISSN 2335-2124, pp. 23-27
 • С.О.Воронов, О.Т.Богорош , С.О.Муравов, Н.О.Гордійко. Вплив електричних режимів високочастотного розряду на формування гетероструктур
  перовськітних матеріалів. Вісник Черкаського державного  технологіч-ного університету. Серія: технічні науки, №3, 2015 р., с.65–72 .;
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. Використання хмарних технологій в екологічному моніторингу. К., Зб. наук. праць ХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки» (15–17 жовтня 2015), 2015, с.41–49.
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. Статистичний аналіз та моделювання за допомогою Statistics Toolbox. К., Зб. наук. праць ХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасної науки» (15–17 жовтня 2015), 2015, с.49–61
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. Методика зонування техногенних об'єктів. «Науковий огляд» №9(19), 2015 р., с.58–65 .
 • Воронов С.О., Богорош О.Т., Муравов С.О., Гордійко Н.О. Дослідження тонких плівок сегнетоелектриків на кремнієвій підкладці. Вісник НТУУ «КПІ».
  Приладобудування. – 2015, – вип.50(2), с.88-97
 • Гордійко Н.О., Томашевська Т.В. Система моніторингу техногенних об’єктів на основі хмарних технологій. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природоко-ристування України, 2015, № 7 (56)

Читати далі

gno69165
gno69165
0 коментар
0 голос
603 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

Математичне моделювання фізичних процесів


Читати далі

gno69165
gno69165
0 коментар
0 голос
519 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

К.т.н., доцент кафедри Прикладної фізики з 2004 року. Науковий співробітник "Лабораторiї методiв реєстрацiї оптичної iнформацiї".


Читати далі