Блог

Guest
Стронський Олександр Володимирович
0 коментар
0 голос
764 прочитання

Загальна інформація

Про викладача

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

доктор фізико-математичних наук, професор

Посада: професор (сумісник) кафедри Прикладної фізики

Основне місце роботи: зав. відділом фізики оптоелектронних приладів Інституту фізики напівпровідників ім.В.Е.Лашкарьова

Освіта: Київський Державний університет ім.Т.Г.Шевченка (1972). Спеціальність: оптичні прилади і спектроскопія. Кваліфікація: інженер-оптик.

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук за дисципліною "Фізика напівпровідників і діелектриків". Тема дисертації: «Фотостимульовані процеси в халькогенідних склоподібних напівпровідниках та їх застосування для отримання голограмних оптичних елементів»

Вчене звання: старший науковий співробітник, професор


Читати далі

Guest
Стронський Олександр Володимирович
0 коментар
0 голос
650 прочитання

Навчання

Викладаються предмети

Спеціальність Прикладної фізики та наноматеріали (магістри):

  • Нелінійна оптика
  • Квантова електроніка
  • Фізика і хімія поверхні

Читати далі

Guest
Стронський Олександр Володимирович
0 коментар
0 голос
698 прочитання

Наука

Публікації

Автор понад 200 наукових праць

Профілі у науково-метричних базах:


Читати далі