Блог

vms049171
vms049171
0 коментар
0 голос
483 прочитання

Публікації

Додано 4 рік тому

Suhypshyna M. S., Veselovsky N. S. Presynaptic Ca2+-permeable AMPA-receptors modulate paired-pulse depression in nociceptive sensory synapses// Neurosci Lett. – 2015, v.585, Jan., p.1-5

V.Yu.Maslov, N. S.Veselovsky, A.A.Moskaluk, N.F.Myasoedov, S.I. Shram, S.A.Fedulova. Peptide Pro-Gly-Pro Stabilzes Electrophysiological Characteristics of Cultured Hippocampal Neurones during Excitotoxic Damage // International Journal of Physiology and Pathophysiology, 2015 v.6, №2, р. 109-118

Шипшина М.С., Веселовський М.С., Мясоєдов М.Ф., Шрам С.И., Федулова С.А. Вплив пептиду семакс на синаптичну активність і короткочасну пластичність глутаматергічних синапсів ко-культивованих нейронів спінальних гангліїв і нейронів дорсального рогу спинного мозку. Фізіол. Журн. 2015; т. 61, № 4, с.48-55.

Маслов В.Ю., Веселовський М.С., Москалюк А.О., М’ясоєдов М.Ф., Шрам С.І., Федулова С.А. Протекторна дія пептиду пролін-гліцин-пролін на електрофізіологічні властивості культивованих нейронів гіпокампа при ексайтотоксичному пошкодженні // Фізіологічний журнал., 2014, т. 60, №2, с 3-11.

Думанська Г. В., Рихальський О. В., Веселовський М. С. Характеристики квантового вивільнення глутамату та ГАМК у синапсах між кокультивованими гангліозними клітинами сітківки та нейронами superior colliculus, //Фізіологічний журнал ,2014, т. 60, № 1, с. 3-10.

Думанська Г. В., Рихальський О. В., Веселовський М. С. Короткочасна пластичність глутаматергічної та ГАМК-ергічної синаптичної передачі між кокультивованими гангліозними клітинами сітківки та нейронами superior colliculus. //Нейрофізіологія/ Neurophysiology, 2014, т. 46, №4, с.343-351.

Grigorov A, Moskalyuk A, Kravchenko M, Veselovsky N, Verkhratsky A, Fedulova S.
Kv7 potassium channel subunits and M currents in cultured hippocampal interneurons. Pflugers Arch. 2014 Sep;466

Н.Я. Мартинюк, В.Ю. Маслов, О.Е. Пурнинь, С.А. Федулова, М.С. Веселовський «Вплив блокатора на тетраетіламонійчутливий компонент калієвого струму в гангліозних клітинах сітківки щура», Нейрофізіологія, (в друку)

Думанська Г. В., Рихальський О. В., Веселовський М. С. Вплив гіпоксії на синаптичну передачу між гангліозними клітинами сітківки та нейронами superior colliculus в умовах кокультури, Фізіологічний журнал, (в друку).


Читати далі

vms049171
vms049171
0 коментар
0 голос
493 прочитання

Викладаються предмети

Додано 4 рік тому

Основи біофізики
Електроніка слабких сигналів


Читати далі

vms049171
vms049171
0 коментар
0 голос
414 прочитання

Про викладача

Додано 4 рік тому

Персональна сторінка в системі intellect.kpi.ua

Академік НАН України Д.б.н., професор,

Посада: Д.б.н., професор, сумісник кафедри Прикладної фізики


Читати далі