Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Персональні сторінки

Підручники, посібники та інша навчально-методична література

Методична література
vso68116Воронов Сергій Олександрович Додано 8 місяць тому

Автор 3 навчальних посібників

«Основи теорії електричних кіл» - 2000 рік
«Физическое материаловедение. ч.1.Перспективные направления материаловедения» - 2004 г.
«Фізичне матеріалознавство. ч.2. Діелектрики» - 2007 р.

Видані підручники чи навчальні посібники або монографії

 1. Богорош А.Т., Воронов С.А., Шайко-Шайковский А.Г. Физико-химическая информатика и терроризм/В кн. Ученые и писатели против террора. Израильская независимая академия развития науки, Союз русскоязычных писателей Израиля, Ашкелон, Израиль, 2016. -116 с. українською мовою; № протокола метод. ради 1; дата 20.06.2017.
 2. Від традиційних до нових матеріалів. Новітні матеріали і речовини XXI століття. - Ч. 5: навч. посіб. / О.Т. Богорош, С.О. Воронов, В.М. Крамар., О.Г. Шайко-Шайковський. Чернівці: Чернівецький університет. 2018. - 216 с. українською мовою; Ухвалено Вченою радою № 13; дата 27.11.2017
 3. Богорош О.Т., Воронов С.О., Котовський В.Й., Гордійко Н.О. Нові речовини ч.1. Від традіційних до нових матеріалів. Київ, НТУУ "КПІ", 2015. - 517 с. українською мовою; № протокола метод. ради 1/11-10614; дата 17.11.2010.
 4. Нові матеріали та речовини. П'єзо та сегетоелектрики. - ч.2 : навч. посібник. / О.Т. Богорош, С.О. Воронов, В.М. Крамар, О.Г. Шайко-Шайковський; за заг. ред. О.Т. Богороша. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 366 с. українською мовою; № протокола метод. ради 1/11-10614; дата 17.11.2010.
 5. Нові речовини. Частина 3. Нано та біоматеріали і матеріали з унікальними властивостями. Київ, НТУУ "КПІ", 2015. - 403 с. українською мовою; № протокола метод. ради 1/11-10614; дата 17.11.2016.
 6. Нові матеріали та речовини. Наноматеріали і матеріали з унікальними властивостями. - ч.3 : навч. посібник. / О.Т. Богорош, С.О. Воронов, В.М. Крамар, О.Г. Шайко-Шайковський, К.В. Марченко; за заг. ред. О.Т. Богороша. - Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. - 264 с. українською мовою; № протокола метод. ради 10; дата 10.10.2013.
 7. Bogorosh Alexander, Voronov Sergey, Shaiko-Shaikovskii Аlexander/ Technologies for monitoring, forecasting and control properties of the sediments in the energy equipment and pipelines of different purposes // UАЕ, The Petroleum Institute PO Box 2533, Sas Al Nakheel Campus. Abu Dhabi, United Arab Emirates; Office: 971-2-6075324; Mobile: 971-50-7219290. Fax: 971-2-6075200. 2015-2016. – 390 р. англійською мовою (крім НПП ФЛ); № протокола метод. ради 1; дата 20.06.2017

Видані навчально-методичні посібникі/посібникі для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспекти лекцій/практикумів/методичні вказівки/рекомендації

 1. Математическое моделирование механизма самоорганизации нанодоменных структур в сегнетоэлектриках (Раздел в учебном пособии «Самоорганизация при фазообразовании», Богорош А.Т., Воронов С.А., Мелихов И.В., Государственный технологический университет, Иваново, Россия. 2012. -172 с.
 2. Нові матеріали та речовини, Богорош О.Т., Воронов С.О., Котовський В.Й., НТУУ "КПІ" 2014, 756 с. українською мовою; № листа МОН 1/11-10614; дата 17.11.2010 Богорош А.Т., Воронов С.А., Прейгерман Л.М., Брук А.М., Курс физики. 2 тома, Израиль. 2013, с.1110 українською мовою; № листа МОН 1/11-10614; дата 17.11.2010.
 3. Bogorosh Alexander, Voronov Sergey, Shaiko-Shaikovskii Аlexander, Technologies for monitoring, forecasting and control properties of the sediments in the energy equipment and pipelines of different purposes. UАЕ, 2014. The Petroleum Institute PO Box 2533, Sas Al Nakheel Campus. Abu Dhabi, United Arab Emirates; англійською мовою (крім НПП ФЛ); № протокола метод. ради 4; дата 16.04.2014.
 4. Богорош О. Т., Воронов О. С., Гірка І. О. та ін.. Фізика (під загальною редакцією Бар’яхтара В. Г. Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, 2014. Стор. 1 – 523. українською мовою; № протокола метод. ради 10; дата 30.10.2010.
 5. Поплавко Ю.М., Воронов С.О., Фізичне матеріалознавство. Електронне видання. НТУУ "КПІ". 2015. - 700 с. українською мовою; № протокола метод. ради 9; дата 25.06.2015.
 6. Богорош О.Т., Воронов С.О., Крамар В.М., Шайко-ШайковськийО.Г. Від традиційних до нових матеріалів, ч. 1, Навчальний посібник для студентів ВНЗ НТУУ КПІ, Чернівецький національний університет Чернівці. ЧНУ, 2015, 396 с. українською мовою; № протокола метод. ради 1; дата 17.06.2015

Опис Воронов Сергій Олександрович

Я Адміністратор цього сайтуМене зареєстровано на цьому сайті 18.06.2016. .