Ой, сталась помилка! А де ж JavaScript? Схоже, що Ваш переглядач не підтримує технологію JavaScript або її вимкнено. Будь ласка, увімкніть JavaScript для коректного відображення цього сайту, або використайте іншого переглядача інтернет сторінок, який має підтримку JavaScript.
Персональні сторінки

Публікації

Наука

Профілі у науково-метричних базах:

Наукові інтереси : ядерна фізика, фізика елементарних частинок та високих енергій

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, у тому числі Scopus або Web of Science Core Collection за останні десять років:

 1. A.P.Kobushkin, Ya.D.Krivenko, Two-photon exchange and elastic scattering of longitudinally polarized electrons on polarized deuterons Phys. Rev. C – 2011, v. 84, p. 054007-0540012.
 2. N.V. Kolesnik, Ya.D.Krivenko-Emetov,A.G. Magner,K. Arita,M. Brack Semiclassical treatment of symmetry breaking and bifurcations in a non-integrable potential The Royal Swedish Academy of Sciences: «Physica Scripta» - 2015, V.90, №11, p. 114011-114018

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, та/або авторські свідоцтва та/або патенти

 1. M.I.Gorenstein A.P.Kostyuk,Ya.D.Krivenko. Van der Waals Excluded Volume Model of Multicomponent Hadron Gas J. Phys. G: Nuclear and Particle Physics – 1999, V.25, p. 75-83
 2. A.P.Kobushkin, Ya.D.Krivenko-Emetov. pQCD phenomenology of elastic ed scattering К.: ІЯД НАНУ, Зб. наук. праць Інституту ядерних досліджень – 2003, № 3 (11), с. 49-69.
 3. A.P.Kobushkin, Ya.D.Krivenko-Emetov. Effect of the coulomb interaction in A(d, p) fragmentation Ukrainian Journal of Physics – 2008, Vol. 53, № 8, p.751-756.
 4. A.P.Kobushkin, Ya.D.Krivenko-Emetov. Elastic electron-deuteron scattering beyond one-photon exchange Phys. Rev. C – 2010, v. 81, p. 054001-054011.
 5. A.P.Kobushkin, Ya.D.Krivenko, Two-photon exchange and elastic scattering of longitudinally polarized electrons on polarized deuterons Phys. Rev. C – 2011, v. 84, p. 054007…0540012.
 6. N.V. Kolesnik, Ya.D.Krivenko-Emetov,A.G. Magner,K. Arita,M. Brack Semiclassical treatment of symmetry breaking and bifurcations in a non-integrable potential The Royal Swedish Academy of Sciences: «Physica Scripta» - 2015, V.90, №11, p. 114011-114018
 7. Two-photon exchange in electron deuteron scattering, A.P.Kobushkin, Ya.D.Krivenko-Emetov, arXiv:1101.1867
 8. Effect of the Coulomb interaction in A(d,p) fragmentation, A.P.Kobushkin, Ya.D.Krivenko-Emetov, arXiv:0712.1151
 9. On the theory of quasielastic lepton-hadron scattering, Ya.D.Krivenko-Emetov, arXiv:hep-ph/0304184
 10. pQCD phenomenology of elastic ed scattering. AP Kobushkin, YD Krivenko-Emetov. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень 3 (11), С. 49-69
 11. Аптекар Є.В., Очкан К.О., Кривенко-Еметов Я.Д. Cлід матриці стабільності орбіти А у потенціалі Q4 //Актуальні питання сучасної фізики-2018- ВПI ВПК «ПОЛIТЕХНIКА»,Київ, С.13- 14.
 12. Кривенко-Еметов Я.Д. Рівняння стану багатокомпонентного адронного газу у великому канонічному ансамблі // XXV annual scientific conference of Institute for Nuclear Research of National Academy of Sciences of Ukraine; 258 p; 2018; p. 35; Available from Ukrainian INIS Centre (2018).

Науково-дослідна тема

 • Приймає участь у науково-дослідній темі “Дисипативні процеси в ядро-ядерних зіткненнях при великих динамічних збудженнях” по Державному реєстраційному номеру №0116U005640 (2018) у рамках наукової  роботи за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.

Опис Кривенко-Єметов Ярослав Дмитрович

Я Адміністратор цього сайтуМене зареєстровано на цьому сайті 19.06.2016. .