Статті

Халькогенідні стекла та плівки As-S: структурні та оптичні властивості

Дипломна робота на тему: "Халькогенідні стекла та плівки As-S: структурні та оптичні властивості."

виконав: студент 6 курсу, групи ФФ-61м Попович Михайло Васильович

керівник: доктор фіз.-мат.наук, проф., Стронський О.В.

 

Реферат

1.Об’єм даної роботи складає 81 сторінок, сюди входять : вступ, 3 розділи, що складаються з 24 ілюстрацій та 1 таблиці, висновки, 33 літературних джерела.

2.Мета роботи: Метою роботи було дослідження оптичних властивостей тонких плівок As–S та структрурних властивостей  стекол As2S3 та стекол As2S3 легованих сріблом.

3.Методи та установки для дослідження:  метод термічного вакуумного напилення, дослідження спектрів пропускання, метод Сванпула, рентгеноструктурний аналіз, функція радіального розподілу.

4.Можливість використання отриманих результатів: отримані в роботі результати свідчать про перспективність використання даних матеріалів для запису інформації та виготовлення оптичних елементів.

5.Апробація результатів роботи: матеріали доповідалися на конференції

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦIЯ СТУДЕНТIВ, АСПIРАНТIВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТЕОРЕТИЧНI I ПРИКЛАДНI ПРОБЛЕМИ ФIЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА IНФОРМАТИКИ (26 − 27 квiтня 2018 р., м. Київ, Україна)

"Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка"(НМІТФ-2018)(17-19 травня 2018, Кременчук)

"TOPICAL PROBLEMS OF SEMICONDUCTOR PHYSICS"(25-28 червня 2018, Трускавець)

 

Ключові слова

спектри пропускання, метод Сванпула, показники заломлення та поглинання, оптична заборонена зона,  одноосциляторна модель, рентгеноструктурний аналіз, функція радіального розподілу.

 

Повний текст дисертації (pdf)

 

stasbeh травень 20 2018 40418 прочитання 0 коментар 0 оцінка Друк

0 коментар

Коментувати

Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
  • Коментарі відсутні


Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі. Будь ласка, Вхід to vote.
Чудово! (0)0 %
Добре (0)0 %
Нормально (0)0 %
Задовільно (0)0 %
Погано (0)0 %