опубліковано травень 10 2016 в Наукова робота студентів та 0 коментарів

Теми бакалаврських робіт ФФ21 (2016 рік випуску)

Теми дипломних робіт студентів бакалаврату групи ФФ21 (2016 рік випуску):

 Косячкін Єгор Миколайович

Тема: Дослідження реакційних властивостей багатошарових фольг та їх використання для реакційної пайки

Керівник роботи: Д.ф-м.н.,професор Устінов А.І.

 Закусило Тетяна Миколаївна

Тема: Дослідження мікроструктури з'єднань, отриманих з використанням реакційної багатошарової фольги Ni/Al

Керівник роботи: старший науковий співробітник  відділу  парофазних технологій неорганічних матеріалів  Інституту електрозварювання   ім. Є. О. Патона НАН України,   к.т.н. Мельниченко Тетяна Всеволодівна

 

Темченко Катерина Володимирівна

Тема: Динаміка Давидовських солітонів у зовнішньому осцилюючому магнітному полі

Керівник роботи: провідний науковий співробітник відділу нелінійної фізики конденсованого стану Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України,  доктор фіз.-мат. наук Брижик Лариса Свиридівна                                                                                                                       

 

Бурковський Михайло Олексiйович

Тема: Змiни характеристик натрiєвої та калiєвої провiдностi центральних нейронiв при
ексайтотоксичному пошкодженнi.

Демський Андрiй Вiкторович

Тема: Спектр мас барiонiв з двома тотожними важкими кварками в моделi з корнеллiвським
потенцiалом

Завертаний Тарас Леонiдович

Тема: Дослiдження теорiй гравiтацiї iз нелагранжевими поправками, що залежать вiд кривини
простору-часу

Iванцов Антон Iгорович

Тема: Транслокацiя нейральних кальцiєвих сенсорних бiлкiв за допомогою фотоактивацiї

Кучкiн Владислав Михайлович

Тема: Магнiтна динамiка i керування станами неколiнеарного антиферомагнетика за допомогою
спiнового струму

Мистрiкова Оксана Валентинiвна

Тема: Iндукована орiєнтацiйним фазовим переходом сiтчаста структура наночастинок в
рiдкому кристалi

Молодова Олександра Дмитрiєвна

Тема: Регуляцiя внутришньоклiтинної концентрацiї iонiв кальцiю за допомогою фотоактивацiї

Попович Михайло Васильович

Тема: Оптичнi властивостi тонких плiвок As-S та багатошарових наноструктур As2S3 - Se
Додати коментар

Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
Коментарі відсутні
Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі. Будь ласка, перейдіть на сторінку Вхід або Реєстрація щоб поставити оцінку.
Чудово! ()0 %
Добре ()0 %
Нормально ()0 %
Задовільно ()0 %
Погано ()0 %