Статті

Автоматизація процесу обробки даних швидкісної рентгенівської зйомки

Дипломна робота на тему: Автоматизація процесу обробки даних швидкісної рентгенівської зйомки

виконав: студент 4-го курсу групи ФФ01 Кошель Сергій Олександрович

керівник: д.ф.-м.н., проф. Подрезов Юрій Миколайович

рецензент: к. ф.-м. н. Бурдін В.В.

 

РЕФЕРАТ

  1. Об’єм даної роботи складає 39 сторінок, сюди входять : вступ, 4 розділи, що складаються з 10 ілюстрацій та 10 таблиць, висновки, 28 літературних джерел
  2. Мета роботи: Метою роботи автоматизація процесу обробки даних швидкісної рентгенівської зйомки.
  3. Методи та установки для дослідження: апроксимація функцією Гауса згідно алгоритму root, установка швидкісного аналізу фазових перетворень в реальному часі з використанням позиційно-чутливого детектору.
  4. Можливість використання отриманих результатів: отриманий програмний продукт дозволяє отримувати результати обробки даних швидкісної рентгенівської зйомки безпосередньо під час експерименту та наводити їх у зручному графічному вигляді.
  5. Ключові слова: швидкісна рентгенівська зйомка, позиційно-чутливий детектор, функція Гауса.

ВСТУП

Існує багато способів впливу на структурний стан сталей і сплавів, які дозволили істотно підвищити міцність, надійність і інші експлуатаційні характеристики матеріалів. Широке розповсюдження має електротермічна обробка. Застосування безперервного електронагріву не тільки значно скорочує час обробки, але і дозволяє формувати в металі такі структурні стани, які часто не можна отримати при використанні традиційних методів термообробки. Пояснюється це тим, що від умов нагріву і передусім від швидкості і температури нагріву змінюються умови фазових і структурних змін. Тому більш глибоке знання закономірностей механізму і кінетики фазових перетворень в умовах неперервного нагріву або охолодження дозволить свідомо управляти цими процесами.

Але виникає питання ефективної обробки даних досліджень. Адже для більш глибокого усвідомлення процесів в умовах неперервного нагріву чи охолодження необхідний новий рівень в якості проведення експерименту. Очевидно, що разом з складністю та високою точністю дослідів постає питання сучасного підходу до обробки даних с залучення ЕОМ. Саме застосування комп’ютерних технологій відкриває величезні перспективи для розвитку автоматизації обробки даних таких складних процесів як швидкісна рентгенівська зйомка.   

stasbeh березень 15 2015 1934 прочитання 0 коментар 0 оцінка Друк

0 коментар

Коментувати

Щоб отримати можливість додавання коментарів, будь ласка, спочатку авторизуйтесь на сайті через власний обліковий запис.
  • Коментарі відсутні


Доступ до оцінювання мають лише зареєстровані користувачі. Будь ласка, Вхід to vote.
Чудово! (0)0 %
Добре (0)0 %
Нормально (0)0 %
Задовільно (0)0 %
Погано (0)0 %