Статті

Відгук на освітньо-наукову програму phd Прикладна фізика Ревуцької Л.О.

Розміщено відгук Ревуцької Любові Олександрівни на освітньо-наукову програму доктора філософії (phd) "Прикладна фізика" отриманий під час громадського обговорення проектів освітніх програм у 2020 році.

Перелік всіх відгуків, пропозицій розміщено на сторінці Пропозиції щодо освітньої програми прикладної фізики 2020.

Дата: 17.08.2020

ПІБ: Ревуцька Любов Олександрівна

Посада, місце роботи: аспірант кафедри прикладної фізики (2016-2020 рр.)

Освітній рівень: доктор філософії (phd)

Зміст відгуку\пропозицій\зауважень\побажань: Будучи аспіранткою кафедри, що навчалась за освітньою програмою 105 «Прикладна фізика» протягом 2016-2020 років хотіла б оцінити її. Вважаю, що дана освітня програма відповідає сучасним вимогам, дозволяє оволодіти широким колом знань та умінь, але в той же час є тематично науково спрямованою. Запропоновані загальні, професійні та вибіркові освітні компоненти даної освітньої програми є необхідними для отримання фахових (спеціальних), загально-наукових та соціально-орієнтованих компетентностей, як під час опанування навчальних дисциплін, так і роботи над дисертаційним дослідженням. Освітня програма завдяки науково-практичному спрямуванню, педагогічній практиці, наявності вибіркових дисциплін, можливості участі в міжнародних освітніх та наукових проектах цілком дозволяє формувати індивідуальну навчально-наукову траєкторію. Так набуті під час навчання знання, навички та компетенції дозволили мені успішно пройти стажування за кордоном за програмою академічної мобільності та бути залученою до виконання міжнародних наукових проектів. Я вважаю, що набуті результати навчання за даною програмою будуть корисними для мене і в подальшій науковій та викладацькій діяльності.

stanislawbeh травня 31 2021 163 прочитання Друк