Статті

Теми бакалаврських робіт ФФ61 (2020 рік випуску)

Теми дипломних робіт студентів бакалаврів групи ФФ-61 (випуск 2020 року).

Барвінко Михайло Андрійович

 • Тема: Вплив пептиду семакс на синаптичну активність та короткочасну пластичність глутаматергічної нейропередачі в сумісній культурі нейронів спинного мозку та спінальних гангліїв щурів
 • Науковий керівник: к.б.н., ст.н.співробітник Інституту Фізіології НАН України Шипшина М.С., к.б.н. ст.н.співробітник Інституту Фізіології НАН України Маслов Віталій Юрійович за сумісництвом ст. викладач кафедри ПФ

Галкіна Ганна Костянтинівна

 • Тема: Комп'ютерне моделювання фізичних властивостей сегнетоелектриків на молекулярному рівні
 • Науковий керівник: к. т. н., доц., Гордійко Н. О.
 • Рецензент: зав.каф. прикладної фізики, д.т.н.,проф.Воронов С.О.

Дащенко Володимир Дмитрович

 • Тема: Ентропія. Моделювання і практична реалізація
 • Науковий керівник: к.ф.-м.н., доц. Родіонов В.М. доц. кафедри ФТТ; д.т.н., проф. кафедри ПФ Воронов С.О.,

Кагановський Олексій Віталійович

 • Тема: Оптимiзацiя якості мікроскопічних зображень методом програмної обробки
 • Науковий керівник:  зав. відділу молекулярної біофізики інституту Фізіології НАНУ д.б.н, Білан П. В. за сумісництвом професор каф. прикладної фізики НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; к.т.н., доцент кафедри ПФ Гордійко Н.О.


Косенко Даніїл Павлович

 • Тема: Розробка протоколів експериментів для програмно-апаратного комплексу для вивченя асоціатовно емоційного навчання у гризунів
 • Науковий керівник: пров. н.с., к.б.н., ст. досл. Інституту Фізіології НАНУ Ісаєв Д.С.; к.т.н., доцент кафедри ПФ Гордійко Н.О.

Коталевич Владислав Віталійович

 • Тема: Показники електрофізіологічних властивостей нейронів підщелепного ганглія щура в умовах підвищеної концентрації глюкози
 • Науковий керівник: к.б.н. доц., інституту Фізіології НАНУ Пурнинь Олена Едуардівна за сумісництвом ст. викладач кафедри ПФ

Крук Антон Сергійович

 • Тема: Структурний стан високоентропійних сплавів FeNiCoCrAlх після високотемпературного окиснення 
 • Науковий керівник: доцент кафедри прикладної фізики ФТІ, Загородній В.В.
 • Консультант: професор кафедри металознавства та термічної обробки ІФФ Карпець М.В.


Мамчур Ярина Дмитрівна

 • Тема: Комплексне дослідженн впливу температури на характеристики світлодіодів
 • Науковий керівник: к.т.н., доц. кафедри ПФ Іванова В.В.

Маньковський Олексій Віталійович

 • Тема: Ефект суперколімації за рахунок фотонних кристалів
 • Науковий керівник: к.т.н., доц. кафедри ПФ Іванова В.В.; старш. наук. спiвр., д-р фiз.-мат. наук , директор МЦ "Інститут прикладної оптики"  Тараненко В. Б.
 • Рецензент: наук. спiвр., канд. фiз.-мат. наук Япаров В. В. МЦ "Інститут прикладної оптики"

Нiмий Iгор Олександрович

 • Тема: Моделювання спостережень в подiях гравiтацiйного мiкролiнзування
 • Науковий керівник: д-р фiз.-мат. наук, професор кафедри ФЕС Жданов В. I.; к.т.н., доц. кафедри ПФ Гордійко Н.О.

Олешко Олександра Василівна

 • Тема: Показники електрофізичних властивостей нейронів ВШГ щурів в умовах підвищеної концентрації глюкози
 • Науковий керівник: к.б.н. доц., інституту Фізіології НАНУ Пурнинь Олена Едуардівна за сумісництвом ст. викладач кафедри ПФ; к.ф.-м.н., доц. кафедри ПФ Кривенко-Еметов Я.Д.

Онкович Ігор Ярославович

 • Тема: Розв'язок рівнянь Енштейна в СТВ
 • Науковий керівник: ст.викл. кафедри ІБ Наказний П.О.; к.ф.-м.н. доц. кафедри ПФ Кривенко-Еметов Я.Д.

Пінчук Олексій Олексіндрович

 • Тема: Модуль діодного випромінювання для бічної мікроскопії інтактних біологічних препаратів
 • Науковий керівник: зав. відділу молекулярної біофізики інституту Фізіології НАНУ д.б.н, Білан П. В. за сумісництвом професор каф. прикладної фізики НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; к.т.н., доц. кафедри ПФ Гордійко Н.О.

Романенко Iван Олегович

 • Тема: Оптичні вихори
 • Науковий керівник: к. ф.-м. н., мнс. МЦ "Інститут Прикладної Оптики" Япаров В. В.; к.т.н., доц. кафедри ПФ Іванова В.В.

Руцький Костянтин Валерійович

 • Тема: Використання інфрачервоного світлодіодного підсвічування у нейрофізіологічних дослідженнях
 • Науковий керівник: зав. відділу молекулярної біофізики інституту Фізіології НАНУ д.б.н, Білан П. В. за сумісництвом професор каф. прикладної фізики НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»; д.т.н., проф. кафедри ПФ Воронов С.О.

Стаднік Андрій Олександрович

 • Тема: Методика непрямої оцінки якості паяння та температури СД за вимірами ВАХ та ЛАХ
 • Науковий керівник: доцент каф. прикладної фізики НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», к.ф-м.н., Монастирський Геннадій Євгенович

Чепiлко Олекандр Миколайович

 • Тема: Моделювання рiзних фаз титанату барiю BaTiO3 у сереовищi пакету GAUSSIAN09
 • Науковий керівник: к. т. н., доц. кафедри ПФ Гордійко Н. О.
 • Консультанти: д.ф.-м.н. проф. ФЕЛ Поплавко Ю.М.; д.т.н., професор кафедри ПФ Воронов С.О.

stasbeh грудня 13 2020 195 прочитання Друк